Katowice: Zmarł biblista o. Damian Szojda

O. Damian Szojda OFM, biblista, tłumacz Pisma Świętego i długoletni prowincjał franciszkanów z Katowic zmarł dziś rano 6 września br. w Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie.
O. Damian (na zdjęciu) urodził się w Katowicach 1 stycznia 1932 roku. Do Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych (OFM) wstąpił w roku 1949.

Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych i złożeniu ślubów wieczystych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa chełmińskiego Bernarda Czaplińskiego 6 lutego 1955 roku.

Po studiach z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o. Damian był wykładowcą w seminarium duchownym swojej macierzystej prowincji zakonnej w Katowicach Panewnikach.

Przetłumaczył "Listy do Tesaloniczan", które znalazły się w opublikowanej w roku 1975 w tzw. Biblii Poznańskiej.

Był dwukrotnie wybierany na ministra prowincjalnego (prowincjała). Posługę tę pełnił przez 18 lat. Jako prowincjał był zaangażowany w budowę szeregu klasztorów na terenie Polski. Za kadencji o. Damiana zaczęto rozwijać prowincjalne dzieło misyjne na terenach byłego Związku Radzieckiego.

W 2004 roku wojewoda śląski odznaczył o. Damiana Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, za upamiętnianie historycznych wydarzeń, postaci i obiektów.

O. Szojda, szczególnie w ostatnich latach swojego życia, był oddanym spowiednikiem i kierownikiem duchowym w wielu żeńskich wspólnotach zakonnych.

Pogrzeb o. Damiana odbędzie się w Katowicach Panewnikach 9 września br. o godz. 10.00.

o. Abraham Sobkowski OFM

Za: www.franciszkanie.pl.