Kazania wielkopostne o. Cantalamessy

Rano 14 marca br. w kaplicy Redemptoris Mater Benedykt XVI wysłuchał pierwszego z cyklu kazań wielkopostnych przygotowanego przez br. Raniero Cantalamessę, kapucyna.

Rozważanie dotyczyło roli Ducha Świętego w stworzeniu i przekształcaniu Kosmosu. Kaznodzieja domu papieskiego – podobnie jak w cyklu adwentowym – wybrał za przewodnika swojej refleksji św. Pawła, a konkretnie jego List do Rzymian z tekstem dotyczącym stworzenia, które cierpi w oczekiwaniu na ostateczną przemianę świata (Rz 8, 19-22).

Włoski kapucyn nawiązał m.in. do debaty na temat ewolucjonizmu i kreacjonizmu, wskazując, że nauka sama z siebie nie jest w stanie wyczerpująco wyjaśnić świata. Elementami, które zawsze pozostają, są przypadkowość i nieprzewidywalność. Podobnie w sferze duchowej łaska staje wobec wolności. Jak przypomniał o. Cantalamessa, człowiekiem, który starał się połączyć teorię ewolucji z ideą „inteligentnego planu” (i to od razu w wymiarze trynitarnym), był Pierre Teilhard de Chardin SJ.

W jego myśli zabrakło jednak wyraźnej roli, jaką wobec stworzenia ma Duch Święty. Tymczasem już u Apostoła Narodów Trzecia Osoba Trójcy Świętej jest tajemniczą siłą, pchającą stworzenie ku pełni. Dotyczy to także ewolucji w sferze społecznej, o czym mówił Sobór Watykański II w Konstytucji Gaudium et spes. Duch Święty jest zatem czynnikiem doskonalącym stworzenie, co możemy już znaleźć u takich Ojców Kościoła, jak Bazyli czy Ambroży. Dlatego właśnie, jak wskazał kaznodzieja domu papieskiego, ekologiczna postawa człowieka wierzącego wynika z najgłębszych motywacji duchowych.

Dotyczy to także stosunku do samego siebie, zwłaszcza gdy chodzi o „przyobleczenie człowieka nowego” (niczym w filmie Davida Finchera „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”). Wielki Post jest właściwym czasem na taką przemianę – wskazał o. Cantalamessa. A Duch Święty jest duszą tej odnowy i odmłodzenia.

Trzy kolejne kazania wielkopostne o. Cantalamessa wygłosi w piątki: 20 marca, 27 marca i 3 kwietnia.

Biuro Prasowe Kapucynów