Rozwój teologii konsekracji zakonnej.

To tytuł książki, jaka ukazała się w ubiegłym roku, autorstwa saletyna, ks. Zbigniewa Pałysa, teologa duchowości, cenionego rekolekcjonisty i spowiednika, posługującego na co dzień w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu k. Jasła.

Autor podejmuje próbę spojrzenia całościowego na konsekrację zakonną, rzeczywistość przeżywaną od początku monastycyzmu, a także na praktykę życia radami ewangelicznymi. Nowością tych badań jest monograficzne studium nad życiem konsekrowanym od Soboru Watykańskiego II do Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Vita consecrata”.

Jak podkreśla ks. prof. PAT Jan Machniak wielkim sukcesem tej pracy jest wszechstronne ujęcie konsekracji w świetle badanych źródeł oraz ukazanie nurtów rozwoju teologii konsekracji zakonnej, która w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II osiąga pewną pełnię.

Publikacja ks. Zbigniewa Pałysa MS jest pionierską na polskim rynku naukowym i wydawniczym i może stanowić doskonały podręcznik dla osób konsekrowanych.

Książkę można zamówić w Wydawnictwie „La Salette” w Krakowie lub na stronie internetowej: wydawnictwo.saletyni.pl.

ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji