Polski Redemptorysta biskupem w Argentynie

Stolica Apostolska mianowała o. Józefa Słabego, redemptorystę, biskupem Prałatury Esquel w Argentynie. Dotychczas o. Słaby pełnił posługę przełożonego wspólnoty redemptorystów w Esquel i proboszcza tamtejszej parafii. Nominacja biskupia nastąpiła w związku z utworzeniem przez Ojca Świętego prałatury terytorialnej w Esquel, która obejmuje tereny wydzielone z diecezji Comodoro-Rivadavia.

O. Józef Słaby CSsR urodził się 1. marca 1958 r. w Żeleźnikowej Wielkiej (diecezja tarnowska). Po ukończeniu szkoły średniej w Starym Sączu wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Pierwsze śluby zakonne złożył 2.lutego 1979 r. a cztery lata później 15. sierpnia 1983 złożył śluby wieczyste. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia prezbiteratu w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie 17. czerwca 1984 r. z rąk ks. bp. J. Ablewicza. W roku 1985 przybył do Argentyny i rozpoczął pracę w Quilmes, opiekując się klerykami, którzy studiowali w Wyższym Seminarium Duchownym w La Plata. Prowadził budowę domu Studentatu Redemptorystów w La Plata, otwartego oficjalnie 15. sierpnia 1989 r. Od 1992 był wikariuszem, a później (1993-1995) proboszczem w parafii San Vincente w diecezji Puerto Iguazu. Od 1996 do 2004 pełnił obowiązki przełożonego wspólnoty redemptorystów w Quilmes, był proboszczem i był odpowiedzialny za szkoły parafialne św. Alfonsa i Matki Bożej z Lourdes. Równocześnie został członkiem zwyczajnym Rady Wiceprowincji Resistencia i wikariuszem wiceprowincjała. W następnych latach, od 2005 do 2007 o. J. Słaby pełnił funkcję przełożonego Wiceprowincji Resistencia. Od roku 2008 jest koordynatorem wspólnej misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i Wiceprowincji Resistencia w Esquel w Patagonii. Pełni tam funkcję przełożonego wspólnoty redemptorystów i proboszcza parafii pw. Matki Bożej Anielskiej. Został mianowany biskupem nowopowstałej Prałatury Esquel dnia 14. marca 2009 r.

Dwaj rodzeni bracia biskupa nominata również są redemptorystami i pracują na misjach. Jeden jest proboszczem w Quilmes, drugi na wyspie Sw. Łucji (Wyspy Karaibskie).

Prałatura Esquel ma powierzchnię 78 074 km2. Spośród 68 609 osób mieszkających na terenie prałatury 56 440 to katolicy. Prałatura liczy 8 parafii, w których pracuje 4 księży diecezjalnych i 10 księży zakonnych. Brak seminarzystów i diakonów stałych. Na katedrę biskupa został przeznaczony kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Esquel.

www.redemptor.pl