Kaznodzieja Domu Papieskiego: chrześcijańska odpowiedź na ateistyczny scjentyzm

benedykt16.png Kazania adwentowe dla Papieża i jego najbliższych współpracowników o. Raniero Cantalamessa OFMCap poświęcił tym razem reewangelizacji zsekularyzowanego świata. Ich mottem są słowa Chrystusa z Ewangelii św. Jana „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat” (J 16, 33). W swych tegorocznych refleksjach kaznodzieja Domu Papieskiego nawiązuje do niedawno powstałej Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji.

Korzysta też z przemyśleń bł. Johna Henry’ego Newmana. Pierwsze z trzech rozważań, o chrześcijańskiej odpowiedzi na ateistyczny scjentyzm, kapucyn wygłosił w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater dzisiaj. W dwa następne piątki mówić będzie o wyzwaniach racjonalizmu i sekularyzmu.