Kenia: Franciszkańskie akcenty w spotkaniu Taizé

Ponad 6 tys. młodych Afrykańczyków uczestniczyło w Kenii w kolejnym etapie organizowanej przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé "Pielgrzymki zaufania przez ziemię". W spotkaniu obecność zaznaczyła młodzież z kilku parafii kenijskich, gdzie duszpasterzami są franciszkanie.

Tegoroczny etap "Pielgrzymki zaufania przez ziemię" nosił hasło "Dzielić się nadzieją", odbywał się w Nairobi, w stolicy Kenii (Afryka wschodnia). Zgromadził przedstawicieli 40 krajów, głównie afrykańskich. Młodzi od 26 do 30 listopada rozważali przesłanie przełożonego Wspólnoty z Taizé brat Aloisa, który podkreślił, że spotkanie w Kenii stawia sobie za cel odnalezienie źródła, z którego można czerpać nadzieję.

Przeor Wspólnoty z Taizé zwrócił również uwagę na potrzebę poszukiwania głębszego sensu życia. Zaznaczył w przesłaniu, że postępowi technicznemu ma towarzyszyć wzrost wrażliwości na człowieka, a otwarcie drzwi serca na Boga ma przygotować drogę, po której inni mogą przyjść do nas.

"Młodzi spotykali się na modlitwie w małych grupach w parafiach, a później w różnych częściach Nairobi szukali miejsc nadziei, odwiedzając slumsy, szpitale oraz domy dziecka. Codziennie odbywały się warsztaty, trwały modlitwy, składano świadectwa i dzielono się wiarą. Żywiołowe tańce, muzyka, śpiew i modlitwa wzmocniły afrykańską tożsamość młodych. Spotkanie było dla nich wielkim wsparciem w poszukiwaniu Boga oraz w odkrywaniu pragnienia większego zaangażowania w życie społeczeństwa i Kościoła" – zaznacza uczestniczący w spotkaniu polski franciszkanin br. Wojciech Ulman OFMConv z Nairobi.

Jak podkreślił br. Wojciech, odkrywanie przez młodzież nadziei w tych miejscach, które wydają się być jej zaprzeczeniem, było przeżyciem niezwykłym, ponieważ uczestnicy dzielili się nadzieją, opowiadając o dramatycznych doświadczeniach z dotkniętego wojną Konga, czy z leczącej rany po ludobójstwie Rwandy.

W spotkaniu wzięli udział młodzi nie tylko krajów Afryki wschodniej, jak np. Rwanda, Demokratyczna Republika Konga czy Burundi, ale również z południa Czarnego Lądu i z Europy. W gronie młodzieży była kilkunastoosobowa grupa Polaków.

Większość uczestników spotkania Taizé mieszkała w domach prywatnych, wspólnotach zakonnych i seminariach, a część przy parafiach. Gościną służyły również klasztory oraz domy parafialne franciszkańskiej kustodii św. Franciszka Asyżu, w której pracują m.in. misjonarze z Polski.

Spotkanie w Nairobi przygotowywane było cały rok. Ekumeniczna Wspólnota z Taizé organizowała podobne spotkania również na innych kontynentach, m.in. w Kalkucie (2006 r.), w Genewie (2007 r.) i w Cochabambie w Boliwii (również 2007 r.) – uczestniczyli w nim pracujący tam polscy franciszkanie z grupami młodzieży.

za: www.franciszkanie.pl