Klasztor benedyktynów w Lubiniu ponownie opactwem

Dnia 15 sierpnia 2010 roku, mocą dekretu Opata Prezesa benedyktyńskiej kongregacji Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Ansgara Schmidta OSB, klasztor OO. Benedyktynów w Lubiniu został podniesiony do rangi opactwa. Aktualnie, jest to drugie opactwo, po tynieckim, OO. Benedyktynów w Polsce.

Na stronie www.benedyktyni.net znajduje się skan dekretu wydany przez opata prezesa.

 

 

Redakcja

 Za: www.benedyktyni.net