Home WiadomościArchiwum Kolejne dni Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

Kolejne dni Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

Redakcja
Poniedziałek, czwarty dzień odpustu 04.07.2011, rozpoczął się odsłonięciem Cudownego Obrazu o godzinie 6:00. Ten dzień przeżywany jest pod hasłem Z Maryją budujmy komunię z Bogiem poprzez modlitwę. Po odsłonięciu obrazu celebrowana była Eucharystia, której przewodniczył o. Stanisław Gruszka, redemptorysta pracujący w Skarżysku-Kamiennej.


O godzinie 7:00 sprawowana była Eucharystia pod
przewodnictwem o. Wiesława Bajora, wikariusza parafii Matki Bożej w Tuchowie,
który wygłosił również homilię. Do przybyłych wiernych powiedział, że modlitwa
ma towarzyszyć całemu życiu człowieka, ponieważ pozwala ona patrzeć na świat
oczami Boga i wynosi go do świętości. Mówił, że modlitwa powinna się przekładać
na codzienne decyzje człowieka. Wezwał do modlitwy o mądrość dla rządzących i
za ojczyznę. Podkreślił ogromną moc modlitwy połączonej z pokutą.

Eucharystii, która celebrowana była o godzinie 9:00
przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Zdzisław Sadko, proboszcz parafii św. Mikołaja
w Bochni. Na tę Eucharystię ze swoją pielgrzymką przybyli emeryci i renciści. W
wygłoszonej homilii kaznodzieja powiedział, że modlitwa to spotkanie z Bogiem,
które wymaga, by w sercu zrobić miejsce Bogu i stanąć w Jego obecności. Mistrzem
modlitwy jest dla nas sam Jezus, modlący się nieustannie i nauczający wytrwałej
i pokornej modlitwy wiary. W homilii zauważył też, że w dzisiejszych czasach
mamy do czynienia z kryzysem modlitwy, który należy przezwyciężyć i modlić się
mimo trudności. Za wzór modlitwy, której nauczał Jezus kaznodzieja postawił
Jana Pawła II, który z modlitwy czerpał siły do prowadzenia Kościoła.

Uroczysta suma o godzinie 11:00 pod przewodnictwem o.
Jerzego Krupy, redemptorysty pracującego we Wrocławiu, zgromadziła pielgrzymujących
do Matki Bożej Tuchowskiej rolników i pszczelarzy. W homilii o. Krupa wezwał,
by przez modlitwę przybliżać się do Boga i być świadomym zależności od Niego.
Do postawy tej zachęcił rolników, którzy mają szczególną okazję do ufności w
opatrzność Bożą. Kaznodzieja ukazał Maryję jako przykład modlitwy i zachętę dla
nas. Przestrzegł też przed pobożnością spełnianą jedynie na pokaz, a zachęcił
do pokory , ponieważ bez Boga i modlitwy nie poradzimy sobie w życiu. Wezwał
również, by ducha modlitwy przekazywać młodemu pokoleniu.

Mszę Świętą zakończyła procesja Eucharystyczna wokół
bazyliki.

Liturgii eucharystycznej o godzinie 15:00 przewodniczył i
słowo Boże wygłosił ks. Grzegorz Rzeźwicki, wikariusz parafii św.  Maksymiliana 
M.  Kolbego w Tarnowie. Na tę Mszę
Świętą przybyły pielgrzymki dziewczęcej służby maryjnej, scholii, ministrantów
i lektorów. Kaznodzieja powiedział, że modlitwa do Maryi jest modlitwą do Boga
zanoszoną przez Jezusa. Dodał, że pod sztandarem Jezusa i Maryi zwycięża się
zawsze. Zaapelował, by modlić się w pokorze i prostocie na wzór dziecka.

Na Mszę Świętą o godzinie 18:30 pielgrzymowali lekarze i
pracownicy służby zdrowia. Sprawowanej liturgii przewodniczył i homilię
wygłosił o. Paweł Drobot, redemptorysta pracujący w Krakowie. W homilii wezwał
do wytrwałej modlitwy z wiarą, w której Bóg będzie na pierwszym miejscu.
Powiedział, że w centrum modlitwy ma być zawsze uwielbienie Boga. Dodał, że
prawdziwym dawcą uzdrowienia jest tylko Bóg, na którego każdy sam może się
otworzyć.

Czwarty dzień odpustu zakończył się tradycyjnie zasłonięciem
obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, a także wieczorem maryjnym, podczas którego
występowały dzieci z przedszkola sióstr służebniczek w Tuchowie.Tradycyjnie, piąty dzień Odpustu Tuchowskiego, 05.07.2011, rozpoczął
sięodsłonięciem obrazu Matki Bożej o godzinie 6:00 oraz Eucharystią.
Przewodniczył jej redemptorysta, o. Janusz Urban, rektor WSD Redemptorystów w
Tuchowie.Wtorek przeżywany jest pod hasłem szczegółowym Z Maryją budujmy komunię z Bogiem poprzez zwalczanie pokus.

Mszy Świętej, koncelebrowanej o godzinie 7:00 przewodniczył
o. Stanisław Kiełbasa, dyrektor misji krajowych pracujący w Tuchowie.W homilii o.
Stanisław poruszył temat zwyciężania pokus. Mówił, że posiadanie Bożej miłości
w duszy to najlepszy sposób obrony przed pokusą. Wzorem jest dla nas Matka
Boża, która również nie była wolna od trudów i pokusy zniechęcenia. Dobrze przeżyta
walka duchowa daje wzrost i zwycięstwo mocą Chrystusa.

Eucharystii, o godzinie 9:00 przewodniczył i homilię
wygłosiłredemptorysta, o. Kazimierz Głaz, misjonarz ze Skarżyska-Kamiennej. Do
zgromadzonych wiernych powiedział, że człowiek to największa świętość na ziemi
po Bogu. By człowieka zrozumieć, trzeba przed nim klęknąć. Dla człowieka
największą wartością są Boże przykazania, które dają szczęście i pozwolą
osiągnąć życie wieczne. Kaznodzieja wezwał, by świadomość, że Bóg jest z nami
zwalczała nasz lęk i samotność.

Suma, która sprawowana była o godzinie 11:00 zgromadziła
pielgrzymujące do Tuchowa osoby uzależnione oraz te, które wyszły z nałogów.
Liturgii przewodniczył redemptorysta, o. Marek Mirus, duszpasterz parafii
tuchowskiej. Homilię wygłosił o. Jarosław Liebersbach, redemptorysta –
psycholog i psychoterapeuta, pracujący w Krakowie. Mówił o tym, że pustynia
jest miejscem próby i pokusy, ale i oczyszczenia, ponieważ wymaga by wybrać to
co najważniejsze. Jezus doświadczył pokus i pokazał, jak z nimi walczyć.
Kaznodzieja mówił, że potrzeba odwagi by walczyć z uzależnieniem. Tę moc i
wsparcie można zawsze znaleźć we wspólnocie z Chrystusem.

Liturgii eucharystycznej o godzinie 15:00 przewodniczył ks. Roman
Majoch, proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Okulickiej i kierownik
ruchu Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej. Do zgromadzonych pielgrzymów, w
szczególności uczestników Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę,
powiedział, że współczesny człowiek ma pokusę wyeliminowania ze swego życia
dróg krzyżowych. Toczy się dziś walka o życie i wiarę człowieka. Trzeba iść
wraz z Jezusem na pustynię, gdzie nie da się niczego ukryć, by uświadomić sobie
własną słabość. Bóg wzywa do tej próby i obiecuje zwycięstwo przez Jezusa, do
którego prowadzi nas Maryja.

Na Eucharystię sprawowaną o godzinie 18:30 przybyli
członkowie Akcji Katolickiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. Jan Bartoszek, asystent
Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej. Wygłosił on również homilię, w której
mówił o grożącej współczesnemu człowiekowi pokusie konformizmu. Trzeba ją
zwalczać poprzez ufność Bogu, wytrwałość i bezkompromisowość. Potrzeba uciekać
się do Matki, która pomaga zwyciężyć pokusy i uniknąć zniewolenia duchowej śmierci.
Wezwał członków Akcji Katolickiej do prawdziwego świadczenia o Bogu
autentycznym chrześcijańskim życiem.

Piąty dzień odpustu zakończyło zasłonięcie wizerunku Matki
Bożej oraz wieczór maryjny, na którym wystąpił chór sanktuaryjny.Szósty dzień odpustu, 05.07.2011,rozpoczął się odsłonięciem obrazu
Matki Bożej o godzinie 6:00 oraz Eucharystią, której przewodniczył
redemptorysta, o. Janusz Karpeta, misjonarz z Boliwii. Środa przebiega pod hasłem
Z Maryją budujmy komunię z Bogiem poprzez
uczynki miłosierdzia. Dziś, ze względu na opady deszczu Msze Święte
odbywają się we wnętrzu bazyliki.

Eucharystii, sprawowanej o godzinie 7:00 przewodniczył o. Witold
Hetnar, prefekt studentatu redemptorystów w Tuchowie. Podczas homilii mówił, że
miłosierdzie to bardzo ważny przymiot Boga, który jest zainteresowany losem
człowieka. Szczyt miłosierdzia to Jezus Chrystus, który przelaną krwią pokazał
ludziom jaki jest Bóg. Kaznodzieja mówił, że światutrudno dziś uznać swoją
zależność od Boga, który postrzegany jest jako zagrożenie. Ważne uczynki
miłosierdzia to ofiarowanie czasu drugiemu, szacunek dla życia, małżeństwa i
rodziny oraz odpowiedzialność za słowo. Nikt jak Maryja nie zna miłosierdzia bo
była u źródła miłosierdzia.

Mszy Świętej, która sprawowana była o godzinie 9:00
przewodniczył i homilię wygłosił redemptorysta, o. Mariusz Chyrowski, magister
nowicjatu  i przełożony klasztoru redemptorystów
w Lubaszowej. Przybyłym pielgrzymom mówił, że biblijne miłosierdzie zawiera w
sobie realizm, ponieważ stawia człowieka wobec konkretnej rzeczywistości.
Mówił, że tylko człowiek odważny może być miłosierny. O postawę taką trzeba
prosić Boga, o nią się starać i uczyć się jej od Maryi. Pozwoli to stworzyć
przestrzeń odpowiednią do życia dla nas i naszych bliskich.

Na uroczystą sumę, koncelebrowaną o godzinie 11:00 przybyła
pielgrzymka nauczycieli i pracowników oświaty. Liturgii przewodniczył i homilię
wygłosił ks. Adam Nita, kanclerz kurii diecezji tarnowskiej. Poruszył temat
nauki w szkole Maryi. Uczymy się tam słuchania Boga z wiarą na modlitwie i w
Jego słowie. Słuchać mamy też drugiego człowieka. Taka postawa zaowocuje
uczynkami miłosierdzia, które dadzą świadectwo o naszej komunii z Bogiem.

Eucharystii o godzinie 15:00, na którą przybyła pielgrzymka
Rycerstwa Niepokalanej i Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, przewodniczył o. Stanisław
Piętka, asystent narodowy  Stowarzyszenia
Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. W wygłoszonej homilii powiedział, że dobre
uczynki to owoc wiary. Jako przykład obdarowywania dobrem i postawy
miłosierdzia na wzór Maryi, kaznodzieja postawił św. Maksymiliana Kolbego.
Wezwał też do budowania komunii z Bogiem dzięki uczynkom miłosierdzia.

Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 18:30, którą poprzedziła
nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przewodniczył i słowo Boże wygłosił
ks. Robert Dytko, wikariusz parafii św. Jakuba w Tuchowie. Do przybyłych
pielgrzymów – czcicieli MB Nieustającej Pomocy, Niepokalanego Serca NMP oraz
Róż Różańcowych mówił, że serce to miejsce opowiadania się za lub przeciw Bogu.
Wezwał też do refleksji nad troską o czystość i otwartość serca. Mówił, że
Maryja nas rozumie, współodczuwa z nami i pomaga stać się lepszym.

Dzień zakończył się zasłonięciem Cudownego Obrazu Matki
Bożej Tuchowskiej oraz koncertem sanktuaryjnej orkiestry dętej.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda