Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja

„Posługa Radia Maryja podtrzymuje wiarę Narodu, daje nadzieję, jednoczy i umacnia w podejmowaniu dzieł potrzebnych Polsce i Polakom oraz integruje Polaków na całym świecie” – podkreśla Zespół Wspierania Radia Maryja w specjalnym komunikacie wydanym w związku z 17. rocznicą istnienia rozgłośni.

Zespół zwraca również uwagą na powszechną obojętność wobec męczeństwa chrześcijan w Indiach i innych rejonach świata oraz wyraża żal z powodu blokowania przez wiele instytucji i osób geotermalnej inicjatywy fundacji „Lux Veritatis”.

Publikujemy treść komunikatu przesłanego KAI:

W przededniu XVII rocznicy rozpoczęcia działalności Radia Maryja Zespół Wspierania Radia Maryja spotkał się w Toruniu z o. Ryszardem Bożkiem – prowincjałem Redemptorystów, o. Tadeuszem Rydzykiem – dyrektorem Radia Maryja oraz o. Zdzisławem Klafką – byłym prowincjałem Redemptorystów. Czas i miejsce spotkania były okazją do refleksji nad posługą ewangelizacyjną realizowaną przez Radio Maryja.

Już w piątym roku istnienia naszej rozgłośni Jan Paweł II powiedział do zgromadzonych na placu św. Piotra pielgrzymów Rodziny Radia Maryja, iż nasza rozgłośnia zadanie ewangelizacji „spełnia z wielkim zaangażowaniem od samego początku swej działalności. Wyraża się ono przez katechezę, pogadanki religijne, a zwłaszcza przez wspólną ze słuchaczami modlitwę. W ten sposób przesłanie Ewangelii dociera do wielu ludzkich serc, niosąc otuchę i umocnienie.”

W rocznicowy czas przywołujemy w pamięci również późniejsze papieskie oceny działalności Radia Maryja, które mobilizowały nas wszystkich do jeszcze większej aktywności w służbie Panu Bogu, Kościołowi i naszej Ojczyźnie. Każdy zauważa, że posługa Radia Maryja podtrzymuje wiarę Narodu, daje nadzieję, jednoczy i umacnia w podejmowaniu dzieł potrzebnych Polsce i Polakom oraz integruje Polaków na całym świecie.

Rodzina Radia Maryja, radując się z dotychczasowych owoców posługi naszej rozgłośni, dziękuje Panu Bogu za szczególną łaskę, jaką jest powstanie i rozwój Radia Maryja. W rocznicowym dziękczynieniu pamiętamy również o tym, że w klimacie stworzonym przez Radio Maryja powstało wiele dobrych dzieł, które służą rozwijaniu naszej wiary i współodpowiedzialności za Kościół Chrystusowy, a także mobilizują do obywatelskiego i patriotycznego angażowania się w życiu publicznym. Szczególną wdzięczność wyrażamy za wielkie, wieloletnie zaangażowanie Radia Maryja w dzieło obrony życia człowieka od poczęcia po naturalny kres. Z wielkim uznaniem przyjmujemy zorganizowanie przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej Międzynarodowego Kongresu nt. edukacji katolickiej z udziałem ks. kard. Zenona Grocholewskiego- prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego. Wspierajmy te dzieła modlitwą i ofiarą.

Dziękując Panu Bogu pamiętamy również o ludziach, którymi posługuje się Maryja – Patronka naszej rozgłośni – „dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i na całym świecie".

W rocznicowych zgromadzeniach podczas Eucharystii z Rodziną Radia Maryja uczestniczą zawsze Księża Biskupi. Jesteśmy Im wdzięczni za przewodniczenie modlitwie, za orędzia przekazywane za pośrednictwem rozgłośni z okazji Świąt Bożego Narodzenia, za pasterskie nauczanie podczas biskupich katechez głoszonych w Radio Maryja.

Z ogromną troską zwracamy uwagę na obojętność świata wobec męczeństwa chrześcijan w Indiach, Wietnamie i w wielu innych regionach świata. Otaczamy ich naszą modlitwą oczekując zdecydowanej reakcji reprezentantów państw.

W tym szczególnym czasie nie możemy zapomnieć o cierpieniach osób tworzących naszą rozgłośnię niesprawiedliwie osądzanych, obrzucanych obelgami, szkalowanych. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy doświadczają owych napaści dlatego, że służą prawdzie – posługując w Radiu Maryja. To również przynosimy, stając przed ołtarzem i zgodnie z życzeniem napastowanych łączymy z modlitwą w intencji prześladowców, aby zwrócili się ku prawdzie i odrzucili kłamstwa.

Spośród wielu inicjatyw o znaczeniu społecznym, podjętych w ostatnim okresie, przywołujemy tu sprawę geotermii. Żałujemy, że tak wiele instytucji i osób, włącznie z działającymi w strukturach rządowych, zaangażowało się w niszczenie tej inicjatywy. Nie tylko doprowadzili do odebrania przyznanego wcześniej wsparcia finansowego, ale nawet nie zezwalają na zorganizowanie zbiórki publicznej, pomimo iż tak wielu Polaków deklaruje chęć uczestniczenia w niej. Oczekujemy, że pozytywne wyniki badań w realizowanym odwiercie doprowadzą do zaprzestania zwalczania geotermalnej inicjatywy Fundacji „Lux Veritatis”. Jako zweryfikowana inwestycja powinna ona uzyskać wsparcie rządowe. Nasze oczekiwania formułujemy wiedząc o niedawno ogłoszonym przez rząd programie działań antykryzysowych, w którym deklaruje się poparcie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym geotermii.

Radio Maryja i jego dzieła stale się rozwijają, dobrze służąc Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Jeśli po obecnych uroczystościach rocznicowych – podobnie jak poprzednich- ukażą się różne relacje szkalujące Ojca Dyrektora i dzieła z Radiem Maryja związane, to będą z pewnością kłamliwe. Ich celem zasadniczym jest osłabianie wielce pozytywnych oddziaływań takich spotkań, gaszenie radości z dokonań i niszczenie jedności, szczególnie uwidoczniającej się przy takich okazjach. Nie poddajmy się manipulacjom! Prawda demaskuje kłamstwa!

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja
Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
Toruń, dnia 6 grudnia 2008 r.

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski
Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak
Prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak
Dr hab. Mirosław Kozłowski
Prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński
Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski
Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska
Prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk
Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski
Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski
Prof. dr hab. Gabriel Turowski
Prof. dr hab. Zygmunt Zagórski
Dr inż. Antoni Zięba

za: www.niedziela.pl