Koncert kolęd: Mamy misję do spełnienia – dla Haiti

100121d.png Pallotyński Sekretariat Misyjny i Fundacja Salvatti.pl przeznaczyły 10 000 zł na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Haiti. Ponad połowę tej sumy zebrano na koncercie New Life’m w katedrze praskiej
Z okazji 96. Dnia Migranta i Uchodźcy Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl oraz Sekretariat Misyjny zorganizowali we współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Północ charytatywny koncert misyjny. W katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie 16 stycznia 2010 r. wieczorem zebrali się miłośnicy kolęd, aby wysłuchać artystycznego wykonania tych ciepłych, staropolskich utworów.

Wykonawcami koncertu byli członkowie zespołu New Life’m oraz Mieczysław Szcześniak. Artyści potrafili włączyć publiczność we wspólny śpiew, który rozbrzmiewał gromko w murach potężnej świątyni.

Ks. Jerzy Limanówka SAC, Prezes Fundacji, we wstępie do koncertu określił charakter tego wydarzenia artystycznego, podkreślając jego wymiar charytatywny na rzecz misji i ofiar niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti. Ksiądz Prezes powitał dostojnych gości, wśród których znaleźli się m.in. abp Henryk Hoser SAC, który objął patronat honorowy nad koncertem oraz Jolanta Koczorowska – Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Artur Buczyński – Zastępca Burmistrza, a także gość z Ukrainy – Andriey Łukanov – Dyrektor Biura Informacji Turystycznej Kijowa. Na koncercie nie zabrakło również Prowincjała ks. Józefa Lasaka SAC oraz Sekretarza ds. Misji Ks. Grzegorza Młodawskiego SAC. Ponad 500 osób uczestniczących w tym wydarzeniu przeżyło wzniosłe chwile modlitwy i radości w atmosferze jeszcze bożonarodzeniowej.

Abp Henryk Hoser SAC, przemawiając na zakończenie koncertu, wezwał wszystkich do wrażliwości na najuboższych mieszkańców naszego globu, szczególnie zamieszkujących kraje misyjne. Na bis zespół poprosił na scenę wszystkiich ważniejszych gości wieczoru, którzy poprowadzili śpiew ostatnich kolęd.

Ks. Jerzy Limanówka SAC żegnając uczestników tego wydarzenia zaproponował, aby każdy „pożegnał się” osobiście z klerykami pallotyńskimi, którzy stali w kruchcie katedry trzymając w dłoniach puszki na ofiary. Jego apel nie pozostał daremny, wskutek czego zebrano 5736,44 zł. Pieniądze zostaną przekazane na pomoc osobom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Haiti.

Późnym wieczorem organizatorzy koncertu wraz z artystami udali się do siedziby fundacji w Ząbkach na uroczystą kolację. Członkowie zespołu New Life’m przenocowali w Ząbkach, gdzie następnego dnia uczestniczyli we wspólnotowej Mszy św.

Niech przesłaniem tego spotkania z muzyką, śpiewem i modlitwą będą słowa piosenki wykonywanej przez New Life’m:

Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym,
kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr,
otwieram się i czuję znów, że

Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia,
Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch
ogarnia mnie.

s. Hanna Salwa
Redakcja „Posyłam Was”

Za: InfoSAC 19.01.2010