Kondolencje z całego Świata

100413a.png Polska znalazła się na pierwszych stronach gazet.
Na wieść o tragedii narodowej Polaków z wielu stron świata, od braci i ludzi świeckich
otrzymujemy słowa współczucia i zapewnienie o modlitwie.


WYRAZY WSPÓŁCZUCIA OD BR. BERNABE
SAGASTUME LEMUS
kapucyna,
biskupa Santa Rosa de Lima, Gwatemala

Apreciados
Hermanos Capuchinos: Que Jesus les colme de su paz!
e siento
consternado por el lamentable accidente aereo en el cual perdio la vida
el Presidente de Polonia, su esposa y tantas personas importantes del
gobierno polaco. Me uno en los mismos sentimientos de dolor y los tengo
presente en mis oraciones por todo el pais que sufre esta perdida tan
grande, en comunion con muchos obispos, sacerdotes y laicos del Camino
Neocatecumenal que nos ha invitado a pasar la Octava de Pascua en la
Casa Galilea, en el monte considerado de las Bienaventuranzas, muy cerca
del lago de Galilea o Tiberiades.
Hemos celebrado la Misa del II
domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia, que fue instituido
por el Siervo de Dios, Juan Pablo II, por el eterno descanso de las
victimas y por tantas familias que sufren la perdida de sus seres
queridos.
En medio del dolor y de la esperanza por la fe en la
resurreccion de los muertos, les deseo una FELIZ PASCUA DE RESURRECCION.
r.
Bernabe Sagastume Lemus, OFMCap

Najdrożsi
Bracia Kapucyni: niech Jezus wypełni Was pokojem!
Odczuwam wielkie
zmieszanie z powodu tragicznego wypadku lotniczego, w którym utracili
życie Prezydent Polski, jego Małżonka i wiele innych osób pełniących
ważne funkcje w polskim rządzie. Jednoczę się w uczuciach bólu i
pamiętam w modlitwie za cały kraj, który cierpi z powodu tak wielkiej
straty, w jedności z wieloma biskupami, kapłanami i świeckimi z Drogi
Neokatechumenalnej, którzy nas zaprosili do przeżywania Oktawy Wielkiej
Nocy w Domu Galilei, na górze uznawanej za górę Błogosławieństw, bardzo
blisko jeziora Galilejskiego lub Tyberiadzkiego.

Celebrowaliśmy Mszę
św. Drugiej Niedzieli Wielkanocnej, Niedzieli Miłosierdzia Bożego, która
została ustanowiona przez Sługę Bożego Jana Pawła II, modląc się o
wieczny odpoczynek dla ofiar i prosząc za rodziny dotknięte cierpieniem z
powodu utraty swoich najbliższych.
Pośród bólu i nadziei, z wiarą w
zmartwychwstanie umarłych, życzę Wam Błogosławionej Paschy
Zmartwychwstania!
+ Fr. Bernabe Sagastume Lemus, OFMCap

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA OD MATKI GENERALNEJ
SIÓSTR KAPUCYNEK NSJ
    

Con profonda commozione per la tragedia
avvenuta ieri, manifestiamo la nostra solidarieta e la vicinanza con la
nostra preghiera.
Suore Cappuccine del Sacro Cuore

Z głębokim wzruszeniem z powodu sobotniej tragedii
wyrażamy naszą solidarność i bliskość przez nasza modlitwę.
Siostry
Kapucynki NSJ

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA OD BR. JURE
SARCEVICA
definitora generalnego Zakonu Kapucynów

Ai
Ministri provinciali fra Jacek Waligóra e fra Marek Przeczewski
e a
tutti i Fratelli delle Provincie cappuccine di Cracovia e di Varsavia!

Carissimi
fratelli Jacek e Marek!
Tornato dal Capitolo provinciale di Palermo,
con dolore ho appreso la terribile notizia del disastro aereo avvenuto
ieri mattina in Russia che ha causato la morte del Presidente della
Repubblica Polacca, della sua moglie e tante altre persone importanti
dello Stato di Polonia. Sembra che la storia si ripeta. Ancora una volta
Katyn diventa il luogo tragico per il popolo Polacco. Questa dolorosa
pagina si aggiunge al libro della storia del popolo Polacco cha ha
sofferto tanto.
Quest’oggi, nella nostra Curia generale a Roma,
nella Domenica della Misericordia, – che coincidenza storica! – abbiamo
pregato per tutti i morti nel strage area. Abbiamo pregato perché  Dio,
Padre misericordioso, faccia entrare tutti i morti nella gloria del suo
Figlio risorto; e perché alle famiglie dei morti e a tutti quelli che
sono nel lutto e dolore dia la serenità e la pace!
Carissimi
fratelli, mentre vi esprimo le mie condoglianze, vi assicuro nello
stesso tempo la mia vicinanza spirituale e  la solidarietà fraterna
accompagnata dalla preghiera.
Che Dio, pieno di misericordioso, in
questo difficile momento di grande prova, sia vicino a tutti voi!
Fra
Jure

Ministrom prowincjalnym, bratu Jackowi Waligórze i
bratu Markowi Przeczewskiemu,
oraz wszystkim Braciom Krakowskiej i
Warszawskiej Prowincji Kapucynów!

Najdrożsi Bracia Jacku i Marku!
Powróciwszy
z Kapituły prowincjalnej w Palermo, z bólem serca dowiedziałem się o
strasznej katastrofie lotniczej, jaka wydarzyła się wczoraj rano na
terenie Rosji, w której zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jego
Małżonka i wiele osób sprawujących ważne funkcje w państwie polskim.
Wydaje się, że historia się powtarza. Raz jeszcze Katyń staje się
tragicznym miejscem dla narodu polskiego. Ta bolesna stronica zostaje
dodana do księgi historii polskiego narodu, który już tak wiele
wycierpiał.
Właśnie dzisiaj, w naszej Kurii generalnej w Rzymie, w
niedzielę Bożego Miłosierdzia, – jakiż to historyczny zbieg
okoliczności! – modliliśmy się za wszystkich tragicznie zmarłych w
wypadku samolotowym. Modliliśmy się o to, aby Bóg, Ojciec miłosierny,
wprowadził wszystkie ofiary tej katastrofy do światłości Jego
zmartwychwstałego Syna; także o to, aby rodziny zmarłych i wszyscy ci,
którzy dzisiaj są pogrążeni w żałobie i w bólu, zostali napełnieni
pokojem i pocieszeniem!
Najdrożsi bracia, przekazując Wam moje wyrazy
współczucia, zapewniam Was jednocześnie o mojej duchowej bliskości i
bratniej solidarności, której towarzyszy modlitwa.
Niech Bóg, pełen
miłosierdzia, w tej bardzo trudnej chwili wielkiej próby, będzie bliski
Wam wszystkim!
brat Jure

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA OD
BR. PETERA RODGERSA
definitora
generalnego Zakonu Kapucynów

Condolences and
deepest sympathy to you and to all the Polish brothers on the death of
your president and so many high-ranking officials. May the good Lord
have mercy on them all and give guidance and courage to the leaders of
the Polish people.
Fra Peter Rodgers OFMCap

Kondolencje
i najgłębsze współczucie dla wszystkich braci Polaków z powodu śmierci
prezydenta i wielu wysokiej ragi urzędników. Niech dobry Pan ma
miłosierdzie dla nich i da ukierunkowanie i odwagę dla przywódców
Polski.
Fra Peter Rodgers OFMCap

WYRAZY
WSPÓŁCZUCIA OD
BR. STEFANA KOZUHA
prowincjała
Prowincji Słowenii i przewodniczącego Konferencji CECOC

Colgo
l’occasione di esprimere le piu’ profonde condoglianze in questo
momento tragico per la vostra amata Patria Polonia! Il Signore Risorto
sia la vosta speranza!
Fra Stefan Kozuh OFMCAP

Wyrażam
najgłębsze kondolencje w tym momencie tragicznym dla waszej ukochanej
Ojczyzny, Polski! Pan Zmartwychwstały niech będzie waszą nadzieją!
Fra
Stefan Kozuh OFMCap

WYRAZY
WSPÓŁCZUCIA OD
BR. ROBERTA STEWARTA
wikariusza prowincjalnego Prowincji Australii

To smutne uslyszec o smierci waszego Prezydent i
tak wielu polityków. w tym szczególnym czasie modlimy się za wszystkich
polaków. Niedzielę Bożego Miłosierdzia spędziłem wraz z całym autokarem
młodzieży w Polskim sanktuarium Paulinów w Berrima modląc się za ofiary
katastrofy i za Polski Naród. Pamiętamy o was w modlitwie w tym czasie
żałoby Narodu Polskiego.
Robert Stewart OFMCap

WYRAZY
WSPÓŁCZUCIA OD
PROF. RICHARDA HOULIHANA

profesora w Monash University w Melbourne

Jesteśmy
w szoku z powodu tragedii, która zabrała tak wielu polskich przywódców.
Wraz ze studentami modliliśmy sie podczas niedzielnej eucharystii na
Monash University za dusze ofiar a także za cały polski naród.
Richard
Houlihan

WIADOMOŚĆ Z GABONU

Brat
Jarosław Antoniak z Gabonu (Afryka) przekazał informację o tym, że
zadzwonił do niego premier Republiki Gabonu składając wyrazy współczucia
z powodu nagłej i tragicznej śmierci naszego Prezydenta, pana Lecha
Kaczyńskiego, jego małżonki i wielu ważnych osobistości naszego państwa.
Dla Gabończyków – powiedział br. Jarosław – śmierć często ważniejsza
jest niż życie, dlatego w takich sytuacjach okazują oni niezwykłą
wrażliwość i solidarność.
Również brat Dariusz Jagodziński przekazał
informację o wielu wspaniałych gestach solidarności ze strony
Gabończyków. Zamawiają oni Msze św. za tragicznie zmarłych naszych
rodaków i składają kondolencje naszym braciom żyjącym i pracującym na
terenie ich kraju.

WIADOMOŚĆ Z AUSTRALII

W
związku z tragedią, jaka dotknęła nasz Naród pragnę poinformować, że w
tym bólu nie jesteśmy sami. W chwili pojawienia się pierwszych
informacji o katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku
wysłałem wiadomość do wspólnoty neokatechumenalnej w Melbourne
(Australia) związanej z Braćmi Kapucynami. Okazało się, że wspólnota
przygotowywała się bezpośrednio do celebrowania Eucharystii, która, po
wiadomości o tragedii, została sprawowana w intencji naszego Prezydenta i
wszystkich ofiar katastrofy.
Najprawdopodobniej była to pierwsza
Eucharystia sprawowana w intencji ofiar.

br.
Marcin Radomski OFMCap
sekretarz misyjny

Za: Biuro Prasowe Kapucynów.