Paulini z wiernymi w Czechach i Ameryce modlą się za ofiary

100413b.png W niedzielę Bożego Miłosierdzia w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrawie – Przywozie (Czechy) odbyła się o godz. 17.00 Msza św. za śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię i pozostałych zmarłych tragicznie 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem.
Mszę koncelebrował wraz z o. Bogdanem Stępniem były Wikariusz Generalny Ostrawsko-Opawskiej Dziecezji o. Franciszek Kufa, ojciec duchowny Caritasu w Ostrawie. Tego samego dnia, w najstarszej
polskiej parafii na Manhattanie św. Stanisława BM odprawiono Mszę św. w tej samej intencji. Mszy św. przewodniczył o. proboszcz –
Mikołaj Socha.

Czechy: W kazaniu o. proboszcz zwrócił uwagę na splot wydarzeń począwszy od
wczorajszej katastrofy, poprzez śmierć papieża Jana Pawła II, zbrodnię
katyńską, objawienia Pana Jezusa Miłosiernego, przypadającej dziś
rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława aż do wydarzenia, o którym
mówi dzisiejsza ewangelia. Pan Jezus przynosi swój pokój do tego
wszystkiego czym i dziś my żyjemy. Nawiązał też do słów z poematu
‚Stanisław’… „Pragnę opisać mój Kościół, w którym przez wieki idą ze
sobą razem słowo i krew zespolone ukrytym tchnieniem Ducha.” Wyraził
nadzieję, że ta tragedia może się przyczynić do zmian w życiu
społecznym, gospodarczym i politycznym podobnie jak we wspomnianym
poemacie pisał Karol Wojtyła: „Słowo nie nawróciło, nawróci krew.”

Msza była wyjątkowo sprawowana w języku polskim. Normalnie są Msze
tylko w języku czeskim. Chociaż nie było za wiele czasu na propagację,
zebrała się spora liczba Polaków oraz naszych parafian i znajomych.

Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże!

o. Bogdan Stępień

 

 
USA: Wszystkich zebranych przywitała Ewa Junczyk–Ziomecka, Konsul
Generalny RP w Nowym Jorku, dziękując rodakom za wsparcie i trwanie we
wspólnocie narodowej wraz z całym narodem. Pani Konsul poinformowała
wszystkich zgromadzonych, iż ciało śp. Prezydenta RP dotarło już do
Warszawy i cały naród czuwa modląc się o pokój wieczny dla wszystkich
ofiar, a także trwa jako jeden naród na całym świecie w żałobie. Pani
Konsul zachęciła, abyśmy w Konsulacie RP wpisywali się do Księgi
Kondolencyjnej, która jest cały czas do dyspozycji wszystkich rodaków.

O. Proboszcz w
słowach homilii mówił o niezgłębionym Miłosierdziu
Bożym, o nieustannej Miłości Jezusa, który chce wlewać w nasze serca to
wszystko, co obiecał poprzez apostołkę Świętą Siostrę Faustynę. W
słowach homilii o. Mikołaj wskazał, iż dla nas wszystkich jest to
kolejna lekcja miłosierdzia: „Pięć lat temu, w wigilię Bożego
Miłosierdzia przechodzi do domu Ojca Jan Paweł II, wczoraj także w
wigilię Bożego Miłosierdzia odchodzą najważniejsze osoby naszego narodu.
Kościoły zapełniają się rodakami skupionymi na modlitwie. Czy my jako
Polacy zawsze potrzebujemy tragedii, aby powracać do Boga? Aby widzieć
jak wielkie dziedzictwo posiadamy jako naród szczególnie wybrany i
ukochany poprzez Jasnogórskie Wzgórze czy Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia? Bądźmy wierni Bogu. Dzisiaj Jezus pokazał w Ewangelii
Tomaszowi swoje rany i w ten sposób uleczył jego niedowiarstwo. My jako
naród cierpimy, doświadczyliśmy wielkich ran i tak wielkiej
nieodżałowanej straty, zatem pozwólmy Miłosiernemu Jezusowi dotykać
dzisiaj naszych ran, ran naszego narodu, zanurzajmy Polskę w zdroju
Bożego Miłosierdzia i powtarzajmy za Świętą Faustyna tylko jedno zdanie –
‘Jezu ufam Tobie’”.

Po uroczystej Mszy św. modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia
w intencji wszystkich ofiar tego dramatycznego wypadku. Kochani Polacy –
pamiętajmy w tym szczególnym czasie, że nasza Ojczyzna – Polska
potrzebuje dzisiaj tylko modlitwy i zaufania Jezusowi, a nie plotek,
spekulacji i nienawiści. Łączmy się na modlitwie, jak apostołowie w
dzisiejszym wieczerniku i ufajmy, że Bóg ma wielki plan jak zawsze na
przestrzeni dziejów co do naszej Ojczyzny.

Papież Benedykt XVI przekazał kondolencje narodowi polskiemu poprzez
takie słowa „Głębokim bólem napełniła mnie wiadomość o tragicznej
śmierci Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony oraz osób, które
towarzyszyły mu w drodze do Katynia. Wszystkie ofiary tego dramatycznego
wypadku – parlamentarzystów, polityków, przedstawicieli wojska i Rodzin
Katyńskich i inne osoby – polecam łaskawości miłosiernego Boga. Niech
przyjmie ich do swojej chwały. Rodzinom tych, którzy zginęli i wszystkim
Polakom, składam szczere kondolencje i zapewniam o mojej duchowej
bliskości. Na ten trudny czas wypraszam dla Narodu polskiego szczególne
błogosławieństwo wszechmogącego Boga”.

o. Dominik Libiszewski

New York, USA

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.