Śluby wieczyste w Towarzystwie Chrystusowym

100413c.png W atmosferze narodowej żałoby, w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego odbyła się uroczystość złożenia dozgonnej profesji zakonnej przez pięciu kleryków z V roku studiów naszego seminarium. Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego złożyli: Michał Darcz (Kuślin), Jakub Jeleń (Płoty), Michał Kłos (Mosina), Robert Ozimkiewicz (Pyrzyce), Oleksander Ryepin (Szachtiorsk/Ukraina).

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem i z homilią ks. Generała
rozpoczęła się o godz. 10.30 poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia.
W koncelebrze byli: wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak, rektor
seminarium ks. dr Bogdan Molenda wraz z wychowawcami i wykładowcami
seminarium, prodziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie o.
prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SI, magister nowicjatu, księża
proboszczowie z parafii pochodzenia profesów i inni zaprzyjaźnieni
kapłani. W uroczystości wzięli udział oczywiście rodzice i rodziny oraz
przyjaciele składających śluby. Dziękujemy Panu Bogu za tych naszych
współbraci i polecamy ich drogę zakonną modlitwie Czytelników
kalendarium.

Śluby dozgonne składane są w Towarzystwie Chrystusowym po rocznym
nowicjacie i pięciu latach profesji czasowej. W przypadku kandydatów na
kapłanów poprzedzają one święcenia diakonatu.

Za: www.tchr.org.