Konferencja dyrektorów szkół katolickich

Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy szkół katolickich spotykają się na Jasnej Górze, aby przygotować się do całorocznej pracy. Konferencja dyrektorów zrzeszonych w Radzie Szkół Katolickich trwa w piątek, 22 sierpnia w jasnogórskim sanktuarium.

„Od trzech lat spotykamy się w sierpniu, ponieważ zaistniała taka potrzeba, żeby spotkać się przed rozpoczęciem roku szkolnego – wyjaśnia ks. Sylwester Jeż, przewodniczący Zarządu RSK – Zawsze są jakieś sprawy, które wymagają omówienia”.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 w Sali Papieskiej. Poruszono m.in. problematykę prawną – istotne zmiany w prawie oświatowym dotyczące kształcenia i wychowania: ustawę o systemie oświaty i Kartę Nauczyciela znowelizowane w dniu 25 lipca 2008 r. i rządowy projekt z dnia 6 sierpnia 2008 r. kolejnej nowelizacji tych ustaw, a także projekt podstaw programowych (tekst po konsultacji społecznej) przedstawiony przez s. Maksymilianę Wojnar. Do południa miało miejsce także wystąpienie Martina Buschemröhie z Organizacji Renovabis nt. Sytuacji dotyczącej kształcenia i wychowania w Niemczech. Sugestie dla szkół katolickich w Polsce.

„Te spotkania składają się z dwóch części. Pierwsza część jest praktyczna, związana z funkcjonowaniem szkół, sprawami prawnymi. Druga część jest formacyjna – tłumaczy przewodniczący Zarządu RSK – My, jako szkoły katolickie chcemy nie tylko edukować, ale też bardzo mocno wychowywać, kształtować tego człowieka”.

Konferencję formacyjną wprowadzającą w rok szkolny 2008/2009 wygłosił bp Wacław Depo, biskup zamojsko-lubaczowski. Uczestnicy spotkania otrzymali konspekty do pracy formacyjnej w ciągu roku oparte na nauce Jana Pawła II.

„Nasza obecność na Jasnej Górze, to nie przypadek. Czujemy, że kiedy się spotykamy, trzeba się pomodlić i, że trzeba u Pana Boga przez pośrednictwo Matki Bożej Jasnogórskiej wyprosić łaski na ten nowy rok, w którym dzięki temu będzie łatwiej pracować” – mówi ks. Sylwester Jeż.

„Oświata jest taką przestrzenią naszego życia publicznego, społecznego, gdzie zbyt dużo i zbyt często dokonuje się zmian – zaznacza ks. S. Jeż – Praktycznie każda ekipa, która wchodzi do Ministerstwa wprowadza jakieś zmiany. Nie zawsze te zmiany są potrzebne. Odczuwamy, że brakuje nam stabilizacji”.

Mszy św. odprawionej o godz. 13.30 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił bp Wacław Depo, biskup zamojsko-lubaczowski.

Zebranych powitał o. Zachariasz Jabłoński, definitor generalny Zakonu Paulinów. „Cieszymy się, że mamy w Polsce 470 szkół katolickich, 9 tysięcy nauczycieli katolickich, 50 tysięcy uczniów; to jest jakaś nadzieja i wielka radość” – mówił o. Jabłoński.

„Wchodząc dzisiaj na tę Górę ponawiamy nasze zaufanie do Maryi, która w każdym czasie czuwa nad nami z macierzyńską miłością. Za Sługą Bożym Janem Pawłem II doświadczamy tego jako dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy szkół katolickich w Polsce, że Maryja jest dla naszych wspólnot Matką czuwającą o troskliwym spojrzeniu” – mówił we wstępie homilii bp Depo.

„Co to znaczy na wzór Maryi być człowiekiem, nauczycielem, wychowawcom spełnionym? To znaczy zgodzić się jak Maryja przechodzić w półcieniu wiary, i zgodzić się, aby Bóg mną rozporządzał; to znaczy również zawierzyć czyli dać swoją własną odpowiedź na Jego plan miłości; to znaczy wreszcie dać siebie mądrze, ofiarnie i bezgranicznie” – wyjaśniał kaznodzieja.

za: www.ekai.pl