Konsekracja kościoła w Mikuszowicach Śląskich

Biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy konsekrował 23 sierpnia 2008 r. kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w bielskiej dzielnicy Mikuszowice Śląskie. Uroczystość została połączona z obchodami jubileuszu 50-lecia istnienia miejscowej parafii, prowadzonej przez księży salwatorianów.

Mszę św. wraz z ordynariuszem diecezji sprawowało 24 kapłanów, w tym liczna grupa księży salwatorianów z prowincjałem Prowincji Polskiej tego zgromadzenia ks. Janem Folkertem, przybyłym z Rzymu konsultorem generalnym salwatorianów ks. Bronisławem Jakubcem oraz proboszczem mikuszowickiej parafii, ks. Tadeuszem Słoniną.

W homilii biskup Tadeusz Rakoczy przypomniał historię mikuszowickiej parafii i dzieje budowy oraz wykańczania tutejszej świątyni. „Dziś oddajemy Bogu to materialne dzieło, będące świadectwem waszej wiary i ofiary, wotum wdzięczności waszej wspólnoty na progu trzeciego tysiąclecia” – powiedział biskup, gratulując duszpasterzom i parafianom zarówno nowej świątyni, jak i nieustannego wzrostu duchowego Kościoła.

W marcu 1957 roku, po kilkuletnich staraniach mieszkańców Mikuszowic Śląskich, będących wówczas odrębną miejscowością, władze zezwoliły na odprawianie niedzielnych Mszy św. w świetlicy Gminnej Rady Narodowej. Pierwszy, drewniany kościół został tam wybudowany w ciągu zaledwie dwóch miesięcy i poświęcony 6 października 1957 r. Rok później w Mikuszowicach Śląskich została erygowana parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata, której pierwszym proboszczem został ks. Ignacy Szołtysek SDS.

W listopadzie 1988 r. rozpoczęły się wykopy pod fundamenty nowej świątyni. Budowę zaplanowano tak, by jak najdłużej mógł stać stary kościół, w którym wciąż odprawiano Msze. Zaczęto więc od urządzenia kaplicy w tzw. dolnym kościele. Została ona poświęcona w sierpniu 1998 roku. Wówczas można było rozebrać starą świątynię i kontynuować budowę kościoła.

Wykańczanie wnętrza kościoła i jego wyposażanie trwało kolejne dziesięć lat. Uroczystym zwieńczeniem tych prac była konsekracja mikuszowickiej świątyni.

za: www.sds.pl