Węgier wśród dominikańskich nowicjuszy w Poznaniu

Uroczystym przywdzianiem habitów 16 mężczyzn, w tym jeden z Węgier, rozpoczęło w sobotę 23 sierpnia roczny nowicjat w klasztorze ojców dominikanów w Poznaniu.

W Poznaniu od kilkunastu lat do zakonu przysposabiają się, oprócz Polaków, także cudzoziemcy z Europy środkowo-wschodniej.
Podczas ceremonii nazywanej obłóczynami nowicjusze zdjęli krawaty i marynarki, po czym przywdziali białe habity oraz czarne płaszcze. Otrzymali też skórzane pasy i przypinane do habitów różańce. Nowicjuszy oblekli w zakonne stroje: przełożony polskiej prowincji dominikanów, o. Krzysztof Popławski oraz wikariusz wikariatu węgierskiego, o. Andrzej Kostecki.

Jednym z nowicjuszy został Laszlo Tokodi z Węgier, który przez ostatnie miesiące uczył się języka polskiego w jednym z klasztorów dominikańskich w Polsce. Towarzyszyła mu przybyła z jego ojczystego kraju rodzina oraz pracujący tam dominikanie.

„Dziękujemy Panu Bogu za to, że co roku posyła braci, którzy chcą do nas dołączyć i głosić ludziom Ewangelię w zakonie świętego Dominika” – powiedział na początku uroczystej Mszy św. przeor poznańskiego klasztoru, o. Jakub Kruczek.

Nowicjat trwa dwanaście miesięcy, podczas których nowicjusze pogłębiają życie duchowe oraz poznają regułę i historię założonego 800 lat temu zakonu, a także uczą się języka łacińskiego i śpiewu liturgicznego.

Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych na okres jednego roku. W najbliższą niedzielę śluby takie złoży dziewięciu mężczyzn, którzy rozpoczęli nowicjat w poznańskim klasztorze rok temu. Dziesiąty ubiegłoroczny nowicjusz, pochodzący z Ukrainy, złoży natomiast śluby w swoim kraju.

Zakon Braci Kaznodziejów, jak brzmi pełna nazwa dominikanów, założył w 1216 roku w Rzymie pochodzący z Hiszpanii św. Dominik Guzman. Do Polski dominikanów sprowadził na początku XIII wieku św. Jacek Odrowąż, którego do zakonu przyjął w Wiecznym Mieście sam św. Dominik.
Obecnie do polskiej prowincji dominikanów należy około 500 ojców i braci. Polscy dominikanie słyną z prężnego w wielu miastach duszpasterstwa akademickiego. W Poznaniu zaś prowadzą także renomowane Wydawnictwo „W drodze”.

za: www.ekai.pl