Francja: EUFRA ku nowej Europie

W Mignières koło Chartres we Francji odbyło się 30. spotkanie EUFRA – ruchu zrzeszającego franciszkanów świeckich z terenu Europy. Uczestniczyło w nim blisko stu animatorów wspólnot z Francji, Anglii, Irlandii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Rumunii, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Spotkanie odbywało się w dniach 24 lipca – 2 sierpnia. Tegoroczne hasło brzmiało: „Ze św. Franciszkiem na drodze ku nowej Europie”. W tym roku wyjątkowo nie było przedstawicieli Włoch, Hiszpanii i Portugalii.

„Tematyką spotkania były cnoty franciszkańskie: pokój, radość, miłość i braterstwo. Uczestnicy dyskutowali na ten temat podczas spotkań ogólnych i w czterech grupach językowych, francuskiej, niemieckiej, angielskiej i polskiej. Msze św. były codziennie przygotowywane przez inną grupę językową, co wyraźnie było widać w stylu sprawowania liturgii. Styl słowiański wszystkim bardzo się podobał” – relacjonuje uczestniczący w spotkaniu o. Aleksander Liwiniuk OFMConv z Ukrainy.

Oprócz o. Litwiniuka w tegorocznym EUFRA uczestniczyło kilku asystentów duchowych z I Zakonu franiszkańskiego: kapucyn z Francji (odpowiedzialny za zorganizowanie spotkania), dwóch braci mniejszych z Niemiec oraz brat mniejszy z Ukrainy. Franciszkanie świeccy bardzo cenili sobie obecność kapłanów, którzy podczas spotkania sprawowali Eucharystie, głosili konferencje i animowali pracę w grupach.

Jak powiedział o. Litwiniuk, spotkanie było czasem doświadczenia wspólnoty, i to wspólnoty o międzynarodowym kolorycie. Szczególnie cenne było doświadczenie przebywania razem osób żyjących tym samym charyzmatem, czego często bardzo brakuje świeckim franciszkanom na zachodzie Europy, ponieważ są zajęci licznymi obowiązkami i rozrzuceni po wielu miejscach. Uczestnicy EUFRA mieli również czas na zapoznania się z krajem i regionem.

Przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z całej Europy spotykają się rokrocznie już 1978 roku, aby doświadczyć ducha wspólnoty franciszkańskiej. Inicjatorką tych spotkań jest nieżyjąca już franciszkanka świecka z Niemiec.
Następne spotkanie EUFRA odbędzie się w Niemczech, jak zwykle w drugiej połowie lipca.

za: www.franciszkanie.pl