Salezjanin-artysta

Wydawnictwo Salezjańskie albumem „Ksiądz Wincenty Kilian salezjanin i artysta” przypomina sylwetkę utalentowanego salezjanina z okazji jego 75-lecia święceń kapłańskich.

Ksiądz Kilian (1905-1991) należał do grona salezjanów, którzy jako pierwsi odbywali pełną formację kapłańską i zakonną już w Polsce. Jego życie zakonne i artystyczne jest barwną ilustracją salezjańskich dziejów w Polsce. Mimo, że w dużej mierze wypełniała je praca artystyczna, to dzięki osobistym umiejętnościom i otwartej osobowości miał prawie że permanentnie wokół siebie ludzi młodych. Był więc autentycznym salezjaninem. Wszak prawie aż do śmierci prowadził ministrantów w Lutomiersku.

Wielu młodych podglądało Mistrza w pracowni i pod jego okiem poznawało tajniki układania mozaiki czy witraży. Jednym z nich jest ks. Henryk Kaszycki sdb, inspirator albumu, a nade wszystko kontynuator mozaikowej drogi ks. Kiliana i jedyny Polak należący do Światowego Związku Współczesnych Mozaicystów z siedzibą w Rawennie.

Alicja Kilian-Baran w sposób bardzo dogłębny, uporządkowany i mocno osadzony w materiale źródłowym ukazała sylwetkę swego krewnego, tak od strony kapłańskiej, zakonnej jak i artystycznej. Autorka dotarła do rodzinnych albumów, zebrała wspomnienia przyjaciół, salezjanów i innych osób dobrze znających ks. Kiliana. Jest to bardzo cenny materiał ukazujący jego głęboką duchowość i artystyczną wrażliwość. To dlatego dzieła ks. Kiliana zachwycają pięknem, a u widzów budzą nie tylko podziw, ale nade wszystko tworzą klimat skłaniający do dialogu ze Stwórcą.

Ks. Wincenty Kilian znany jest głównie jako witrażysta i mozaicysta. Natomiast w albumie odkrywamy ponadto jego mało lub prawie nieznaną duszę malarza. I to nie tylko sakralnego autora portretów świętych (św. Józefa, Matki Bożej, św. Stanisława Kostki i innych) czy dokumentującego zdarzenia historyczne (Apoteoza śmierci kard. Hlonda, portrety przełożonych salezjanów). Jego „obrazy zimowe” (Trojka i wilki, Sanna) czy akwarele (Dom na kresach, Portret bratanicy) ukazują romantyzm i wrażliwość dostojnego kapłana. A czy ktoś spodziewałby się, że ten twórca monumentalnej ściany z mozaikami w warszawskiej Bazylice NSJ potrafi nawet nobliwym świętym spłatać figla? Nie!? No to proszę popatrzeć na obraz Marii Dominiki Mazzarello w Krzeczynie i zapoznać się z historią obrazu.

Album można nabyć w księgarni internetowej Wydawnictwa Salezjańskiego (www.wydsal.pl) lub zamówić telefonicznie (022/ 818 41 70)

za: www.salezjanie.pl