Kraków: Międzynarodowa Kapituła Kapucynów

"Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół, bo cały jest w ruinie". Co to oznacza w dzisiejszych czasach? Jakie kroki należy podejmować we współczesnym, coraz bardziej zlaicyzowanym świecie? Odpowiedzi na te pytania szukać będzie Międzynarodowa Kapituła Namiotów Braci Mniejszych Kapucynów, która odbędzie się w dniach 7-9 września w Krakowie w kapucyńskim klasztorze.

Udział w niej weźmie ponad 170 braci z 20 krajów Europy, a wraz z nimi generał zakonu br. Mauro Jöhri OFMCap. Prowadzącymi konferencje będą m.in. Kaznodzieja Domu Papieskiego – br. Raniero Cantalamessa OFMCap, inicjator Drogi Neokatechumenalnej – Kiko Argüello i inni.

Spotkanie ma być zarówno odpowiedzią na problem, dotykający współczesny Kościół, w tym również i zakon, jakim jest postępująca sekularyzacja i kryzys wiary, jak i poszukiwaniem dróg nowej ewangelizacji, do której wzywa papież.

Kapituła Namiotów pod hasłem "Panie, przymnóż nam wiary!" – to swoiste rekolekcje. Będą one służyły, w pierwszej kolejności, osobistemu i wspólnotowemu nawróceniu, następnie słuchaniu tego, co mówi świat i wreszcie poszukiwaniu odpowiedzi dotyczącej nowej ewangelizacji.

Pierwszego dnia bracia będą pościć o chlebie i wodzie, wsłuchiwać się w słowo Boże, podczas liturgii pokutnej przystąpią do sakramentu pokuty, pragnąć przez to odkrywać to, co chce Kościołowi powiedzieć Duch Święty.

W dokumencie przygotowującym synod poświecony Nowej Ewangelizacji (październik 2012), czytamy, że: "Nowa ewangelizacja jest synonimem misji; wymaga umiejętności rozpoczynania od nowa, przekraczania granic, poszerzania horyzontów. Nowa ewangelizacja jest przeciwieństwem samowystarczalności i polegania na sobie samym, mentalności status quo i takim pojmowaniu duszpasterstwa, które sądzi, że wystarczy dalej postępować tak, jak się postępowało zawsze. Dziś ‚business as usual’ już nie wystarcza. Jak starają się zaznaczyć niektóre Kościoły lokalne, nadszedł czas, by Kościół wezwał swe wspólnoty chrześcijańskie do nawrócenia duszpasterskiego, ukierunkowania swych działań i struktur na misję". (Lineamenta pkt. 10).

Kapituła Namiotów Braci Mniejszych Kapucynów jest właśnie tym wspólnotowym rozeznawaniem, próbą dania odpowiedzi na pytania stawiane dzisiaj przez Kościół samemu sobie.

Logo kapituły wyraża jej cel i zadanie. Jego bogata treść, to niejako odpowiedź, którą ma Kościół na zjawisko laicyzacji i utraty wiary. I tak kula symbolizuje misję, obejmującą cały świat. Błękit mówi o nieskończoności nieba oraz oczyszczającym znaczeniu wód chrztu.

Białe fale, to powiew Ducha Świętego, zaś napis wychodzący poza obszar kuli, to dynamizm rozprzestrzeniania się, wychodzenia z Ewangelią ku drugiemu. Zaakcentowana litera ‚t’ – to Krzyż, który jest owym skandalem, na jaki nie chce zgodzić się współczesny świat, dla chrześcijan zaś droga zbawienia, ukazana przez Jezusa Chrystusa. Litera ta przypomina również znak Tau, którym posługiwał się św. Franciszek. Tau, jest symbolem człowieka ocalonego i odkupionego.

Tegoroczna kapituła nawiązuje do pierwszych kapituł zakonu, które zainicjował  św. Franciszek z Asyżu. Najsłynniejsza zgromadziła ok. 5000 braci w maju 1217 roku. Z powodu braku mieszkań, bracia spali w szałasach zrobionych ze słomy, trzciny i gałęzi, stąd pochodzi nazwa: kapituła szałasów/namiotów. Owe braterskie spotkania wypłynęły ze spontanicznego pragnienia Biedaczyny – spotkania się całego zakonu, ponownego odnajdywania swojej tożsamości, a także poszukiwania nowych sposobów docierania do wiernych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.2011.kapucyni.pl

br. Paweł Teperski OFMCap

Za: www.franciszkanie.pl.