Kraków: plac pod Wawelem otrzymał imię dominikanina o. gen. Adama Studzińskiego

091112b.jpg Plac przy kościele św. Idziego w Krakowie, u stóp Wawelu, nosi od dziś imię o. gen. Adama Studzińskiego OP, zmarłego półtora roku temu kapelana spod Monte Cassino. Uroczyste nadanie imienia odbyło się podczas pochodu patriotycznego krakowian z katedry na Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza.

Uroczysty pochód patriotyczny rozpoczął się po Mszy św., którą w
katedrze na Wawelu odprawił kard. Stanisław Dziwisz. Brali w nim udział
m. in. władze miasta i województwa, parlamentarzyści, duchowni,
formacje kawaleryjskie, orkiestra garnizonu Kraków, kompania honorowa
Policji, kompania honorowa Szkoły Aspirantów Pożarnictwa PSP, kompania
honorowa Straży Miejskiej, poczty sztandarowe organizacji
kombatanckich, niepodległościowych oraz szkół krakowskich. Uczestnicy
pochodu przeszli pod Krzyż Katyński na placu przed kościołem św.
Idziego. Tam został złożony wspólny wieniec od społeczności Krakowa i
Małopolski, a plac św. Idziego otrzymał imię ojca generała Adama
Studzińskiego.

Patron placu był związany z kościołem św. Idziego
od początku lat 80., kiedy to, będąc dyplomowanym konserwatorem dzieł
sztuki, własnoręcznie wyremontował go i oddał pod opiekę Duszpasterstwu
Harcerek i Harcerzy. Pierwsza Msza Święta odbyła się w kwietniu 1982
roku i od tego czasu w każdą niedzielę o godzinie 9.00 w kościele św.
Idziego spotykają się młodzi harcerze oraz harcerscy seniorzy.
Odprawiane są w nim także Msze w języku angielskim oraz w obrządku
ormiańskim. Pod koniec życia o. Studziński przekazał swe obowiązki
młodszym współbraciom, ale bywał w nim regularnie, doglądając bieżących
prac konserwatorskich.

O. Adam Studziński OP urodził się 2
czerwca 1911 r. w Strzemieniu. Uczęszczał do gimnazjum w Żółkwi. W 1928
roku wstąpił do Zakonu Dominikanów. Święcenia kapłańskie przyjął 7
marca 1937 roku w katedrze lwowskiej z rąk bp. Eugeniusza Baziaka,
lwowskiego biskupa pomocniczego.

Wybuch wojny zastał go w
Krakowie, skąd przez Lwów dotarł do Czortkowa. Po wkroczeniu armii
sowieckiej wyjechał na Węgry i został kapelanem w obozach dla
internowanych polskich żołnierzy. W czerwcu 1940 r. przybył do
Jugosławii, gdzie prowadził pracę duszpasterską, a rok później dotarł
do Palestyny. Przebywał w Hajfie.

1 sierpnia 1942 r. wstąpił do
Wojska Polskiego. Jako wojskowy kapelan przebywał w Iraku, Iranie,
Palestynie i Egipcie. W 1944 r. wziął udział w kampanii włoskiej. Brał
udział w walkach o Piedimonte i Bolonię. W maju 1945 r. wraz z dywizją
wyjechał do Wielkiej Brytanii. Po demobilizacji wstąpił do Polskiego
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia i wrócił do Polski.

W
2006 r. awansowany został na stopień generała brygady. Aktywnie działał
w środowisku kombatanckim. Był współorganizatorem pielgrzymek żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych na Jasną Górę w rocznicę bitwy o Monte Cassino.
Kapelan Legionistów, żołnierzy AK i harcerzy, opracował „Przewodnik po
polskich cmentarzach wojennych we Włoszech”. Jest autorem książek
„Wspomnienia kapelana pułku 4. pancernego «Skorpion» spod Monte
Cassino”.

Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi z
Mieczami, Krzyżem Monte Cassino i Medalem WP oraz brytyjskim Defence
Medal, Star 1939-45, War Medal 1939-45 i Africa Star. Jest Honorowym
Obywatelem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W Święto
Niepodległości 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. O. Adam
Studziński zmarł 2 kwietnia 2008 roku w Krakowie, w wieku 97 lat.