SSW Warszawa: Czy umiemy się dzielić…?

091112a.jpg W niedzielę 8 listopada odbyło się miesięczne spotkanie formacyjne Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic z Centrum Lokalnego przy Bazylice NSJ w Warszawie. Koncelebrowanej Mszy św. sprawowanej w intencji Salezjanów Współpracowników i dobrodziejów dzieła salezjańskiego przewodniczył ks. Inspektor Sławomir Łubian.


Homilię wygłosił ks. Henryk Zieliński Redaktor Naczelny tygodnika
katolickiego „Idziemy”. Nawiązując do czytań liturgicznych niedzieli
postawił nam pytanie: Czy umiemy dzielić się z Panem Bogiem i czy
jesteśmy gotowi oddać przysłowiowy „ostatni wdowi grosz”?

Nawiązując do tematu mediów w naszym życiu religijnym, społecznym i
rodzinnym, zwrócił uwagę na zagrożenia jakie niosą za sobą manipulacje
mas-mediów i jak wpływają one na jakość naszego postępowania i życia.
Czy przykładamy wagę do tego, co kupujemy i co czytamy?

Część braterska spotkania miała radosny i rodziny charakter. Tego dnia
nasza Wspólnota gościła ks. inspektora, który chętnie odpowiada na
nasze zaproszenia i jak ojciec wspiera we wszystkich działaniach.
Nawiązując do Inspektorialnego Dnia Jedności i Braterstwa, zwanego
„Świętem Ojca”, przypadającego w dniu imienin ks. inspektora, od całej
wspólnoty życzenia imieninowe na ręce czcigodnego solenizanta złożyła
koordynator lokalna SSW Elżbieta Kostrzewska. Ks. inspektor dziękując
za życzenia, podzielił się refleksjami z łódzkiego spotkania, mówiąc że
modlitwa i zabawa połączyła wszystkich jej uczestników, tak jak uczył
ks. Bosko.

Część formacyjna prowadzona przez opiekuna ks . Józefa Michurskiego
przebiegała pod hasłem: „Przeżyć doświadczenie uczniów na drodze do
Emaus” i była praktyczną realizacją programu formacyjnego SSW. Jego
założenia i sposoby realizacji w szerszym kontekście przedstawił obecny
również na spotkaniu delegat inspektorialny ks. Henryk Bonkowski.
Kontynuowano także pracę na następnymi artykułami Regulaminu Życia
Apostolskiego SSW. Listopadowe spotkanie zakończyło się omówieniem
spraw organizacyjnych na najbliższy miesiąc.

24 października 2009 odbyło się VI Ogólnodiecezjalne Spotkanie Ruchów i
Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Warszawsko-Praskiej w katedrze św.
Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie. Naszą wspólnotę
reprezentowały Elżbieta Kostrzewska i Ewa Bielecka.

Wzorem ubiegłego roku , w listopadzie i grudniu nasza wspólnota
kontynuuje modlitwę różańcową o nowe powołania salezjańskie oraz o
wierność i wytrwałość dla już powołanych.

Jolanta Karasińska

Za: www.salezjanie.pl.