Krakowski saletyn o formacji zakonnej

091211g2.png Staraniem Wydawnictwa La Salette ukazała się książka ks. dr. Jana Kalniuka MS, wykładowcy teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Publikacja nosi tytuł – Formacja do życia zakonnego. Aspekty moralne.
Zainteresowanie podjętą tematyką wynika z faktu, że należąc do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, Autor posiada spore doświadczenie wychowawcze jako wieloletni rektor seminarium duchownego.

Książka
została pomyślana jako praktyczne kompendium nauczania kościelnego.
Autor w sposób całościowy ujął różnorodne zagadnienia związane z
formacją zakonną takie jak współczesna koncepcja życia zakonnego, wzory
i podstawowe kierunki formacji do życia zakonnego, osoby odpowiedzialne
za formację, jej etapy i formacja duchowa.

Publikację można nabyć w internetowym sklepie Wydawnictwa La Salette Księży Misjonarzy Saletynów na stronie: www.saletyni.pl.

ks. Piotr Szweda MS – rzecznik Prowincji