Home WiadomościArchiwum Krewny św. Maksymiliana na Sesji kolbiańskiej

Krewny św. Maksymiliana na Sesji kolbiańskiej

Redakcja

W tegorocznej Sesji kolbiańskiej organizowanej dla młodzieży w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia 16 maja wziął udział Jan Kieszniewski, krewny św. Maksymiliana, b. więzień KL Auschwitz.Wcześniej z młodzieżą, franciszkanami, przedstawicielami Muzeum Auchwitz-Birkenau i samorządowcami modlili się na placu apelowym między blokami nr 10 i 11 oraz nawiedził celę śmierci św. Maksymiliana.

Mottem 27. sesji były słowa Jana Pawła II „…Synteza kultury i wiary jest wymaganiem nie tylko kultury, lecz także wiary… wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie”.

Jako pierwszy wystąpił z wykładem o. prof. Leon Dyczewski OFMConv z Katedry Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przedstawił zebranym temat „Święty Maksymilian a współczesna kultura”. Mówił m.in. o niepokojących zjawiskach w kulturze europejskiej – o liberalizmie moralnym, konsumpcjonizmie, uprzedmiotowieniu osoby ludzkiej, osłabieniu wrażliwości na prawdę, dobro i piękno.

Zdaniem franciszkanina jest to owoc odchodzenia Europy od prawdziwego sacrum, od Boga. Na tym tle przedstawił idee, cechy i działania św. Maksymiliana, które dla chrześcijan powinny być pomocne jako „drogowskazy” przy tworzeniu nowej kultury europejskiej.

Prof. Wiesław Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosił drugi referat, w którym zapoznał uczestników z mało znanymi faktami dot. życia religijnego w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.

Autor książki „Bóg na nieludzkiej ziemi. Życie religijne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych – Oświęcim, Majdanek, Stutthof” mówił o tym, jak ważną rolę odgrywała w życiu więźniów wiara; także w zmaganiach o zachowanie godności osoby ludzkiej w czasach wyjątkowego jej upodlenia i podeptania.

Z pewnością szczególne znaczenie dla uczestników spotkania miało świadectwo krewnego św. Maksymiliana Jana Kieszniewskiego, który w 1943 r. za działalność konspiracyjną został aresztowany wraz z bratem Ojca Maksymiliana, Franciszkiem Kolbem. Razem z nim został też osadzony w KL Auschwitz, gdzie zarejestrowano go pod numerem 127599.

Na zakończenie Sesji głos zabrał Starosta Powiatu Oświęcimskiego, który podkreślił rolę i znaczenie takich edukacyjnych spotkań dla młodzieży oraz podziękował organizatorom za jej przeprowadzenie.

Ostatnim punktem sesji było zwiedzanie stałej ekspozycji prac graficznych “Klisze Pamięci. Labirynty” autorstwa prof. Mariana Kołodzieja, jednego z pierwszych więźniów KL Auschwitz (nr 432), znanego i cenionego scenografa, poprzedzone słowem wstępnym kustosza Centrum o. Stanisława Czerwonki OFMConv.

Sesja kolbiańska organizowana jest co roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

sc/jms/www.franciszkanie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda