Home WiadomościArchiwum Ks. Marian Włosiński w Konfraterni Zakonu Paulinów

Ks. Marian Włosiński w Konfraterni Zakonu Paulinów

Redakcja
090623h.jpg Konfratrem Zakonu paulinów został ks. prof. dr hab. Marian Włosiński – wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej we Włocławku.
„Jest to dla mnie ogromne zaufanie ze strony Zakonu, jednocześnie dalsze umożliwienie dobrej współpracy, która od lat trwa. Myślę, że jeszcze będę mógł coś uczynić – mówił przed Mszą św. ks. prof. Włosiński.

– Z racji rodzinnych więzów z ojcem prof. Zachariaszem Jabłońskim,
jestem z Jasną Górą związany od dziecka. Tu w latach swoich kleryckich
przyjeżdżałem często, a później pierwsza Msza św. prymicyjna miała tu
miejsce. Wszystkie kolejne lata, w związku z pracą w Kurii
Diecezjalnej, prowadząc przez 20 lat wydział katechetyczny, mogłem tu
organizować przyjazdy maturzystów i innych grup. Ponieważ byłem
wielokrotnie tutaj zapraszany, by prowadzić dni skupienia dla paulinów,
rekolekcje dla Seminarium Paulińskiego na Bachledówce i liczne okazje,
jak Apele Jasnogórskie w sanktuarium, to uważam, że tym bardziej
jeszcze powstaje ta więź – podkreślał nowy pauliński konfrater –
Dziękuję za całą życzliwość i myślę, że postaram się w niczym nie
zawieść”.

Ksiądz dr hab. Marian Włosiński znany jest w środowisku oświatowym
jako wybitny humanista, etyk, pedagog. Jest absolwentem Wyższego
Seminarium Duchownego we Włocławku i Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie, gdzie doktoryzował się w 1980 roku. Tytuł doktora
habilitowanego uzyskał w 2007 r. na Uniwersytecie Komeńskiego w
Bratysławie. Pełnił szereg ważnych funkcji, m.in.: diecezjalnego
duszpasterza młodzieży akademickiej i nauczycieli, członka Komisji
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, dyrektora Wydziału
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku, wykładowcy w Punkcie
ATK w Płocku, Koninie i Włocławskim Oddziale UMK w Toruniu, PWSZ we
Włocławku, WSHE, prorektora ds. nauki i rozwoju PWSZ we Włocławku.

Uroczystość wręczenia dyplomu konfraterni ks. prof. Marianowi
Włosińskiemu, przez generała paulinów o. Izydora Matuszewskiego, miała
miejsce w poniedziałek, 22 czerwca w Kaplicy Matki Bożej podczas Mszy
św. o godz. 17.30 odprawionej pod przewodnictwem nowego konfratra.

Na uroczystości obecni byli m.in.: wikariusz generalny Zakonu
Paulinów o. Arnold Chrapkowski, prokurator generalny Zakonu Paulinów w
Rzymie o. Bazyli Degórski, definitor generalny Zakonu Paulinów o.
Zachariasz Jabłoński, przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski, ojcowie i
bracia paulini, zaproszeni księża.

Wszystkich zebranych powitał o. Izydor Matuszewski,
generał Zakonu Paulinów. „Wyrażam ogromną radość i wdzięczność, że
ksiądz prałat Marian zechciał włączyć się duchowo do naszej wspólnoty
zakonnej. Ks. prof. Marian Włosiński zawsze chętnie służył naszemu
Zakonowi, głosząc rekolekcje dla naszych kleryków, prowadząc bardzo
często w naszych klasztorach miesięczne dni skupienia, szczególnie w
Rzymie, Krakowie i na Jasnej Górze, budując nas wówczas swoją duchową
głębią, znajomością dziejów i duchowości Zakonu, oraz naszych
konstytucji zakonnych”– mówił generał paulinów. Podkreślił, że nowy
konfrater „często zapraszany jest na Jasną Górę, aby przewodniczyć
Apelowi Jasnogórskiemu, daje się wówczas dostrzec jego głębokie
nabożeństwo, jakie żywi do Matki Bożej Jasnogórskiej. Jako krajowy
duszpasterz organizował kolejne ogólnopolskie pielgrzymki kuratorów
oświaty i pracowników Ministerstwa Nauki na Jasną Górę, z udziałem
ministrów. Jako dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej we
Włocławku wiązał katechetów z Jasną Górą, poprzez ich pielgrzymki i
rekolekcje w Częstochowie”.

Ojciec generał wymienił też publikacje ks. prof. Mariana
Włosińskiego, m.in.: „W posłudze polskiej edukacji”, „Polskiej szkole”,
„Edukacja wartości”, „Apel Jasnogórski w służbie polskiej edukacji”,
„Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność”.

Konfraternia paulińska jako nieformalne stowarzyszenie dobrodziejów
i przyjaciół Zakonu sięga swym początkiem połowy XIV wieku. Nie
stanowiła ona prawnej organizacji, ale była to duchowa łączność Zakonu
z uprzywilejowanym gronem swoich dobrodziejów, przyjaciół i
współpracowników. Dzięki tej wspólnocie z osobami duchownymi i
świeckimi paulini mogli lepiej realizować swoje posłannictwo w
Kościele. Konfratrzy stawali się współuczestnikami wszelkich dóbr
duchowych Zakonu zarówno za życia, jak i po śmierci. Z biegiem lat
wpływ sanktuarium jasnogórskiego przyczynił się do tego, że
Konfraternia nabierała również charakteru maryjnego. W związku z tym w
ostatnich stuleciach o przyjęciu do Konfraterni decydował szczególnie
żywy i autentyczny kult do Jasnogórskiej Bogarodzicy Dziewicy oraz chęć
współpracy z paulinami w realizowaniu maryjnych zadań apostolskich.

Sekretarz generalny Zakonu Paulinów o. Jan Berny przeczytał
polskie tłumaczenie łacińskiego tekstu przyjęcia do Konfraterni,
wypisane na specjalnym dyplomie. Dyplom ten, jako znak przynależności
do Konfraterni, wręczył ks. prof. Marianowi Włosińskiemu generał Zakonu
Paulinów. Nowy konfrater złożył osobisty Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej.

„W tym miejscy z głębi serca wyrażam Tobie, Królowo Polski szczerą
wdzięczność, za akt włączenia mnie przez ojca generała Zakonu do tego
czcigodnego gremium konfraterni – mówił w homilii
nowy konfrater – Wszelka moja bojaźń pryska pod Twoim macierzyńskim
spojrzeniem, które uczy, jak wspomniano od prymicyjnej Mszy św. tu
sprawowanej, radości z powołania i widzenia Boga w każdym człowieku.
Pani Jasnogórska, opiekuj się każdym z nas i prowadź nas nadal drogami
wiary”.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/sm, mk

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda