Home WiadomościArchiwum Książka: Etyka teologiczna na tle prądów historycznych…

Książka: Etyka teologiczna na tle prądów historycznych…

Redakcja
Nakładem Lateran University Press i Editiones Academiae Alfonsianae, [Città del Vaticano 2011, s.148], ukazała się książka pod tytułem Etica teologica nelle correnti della storia. Contributi dall’Accademia Alfonsiana al secondo Congresso mondiale dei teologi morali cattolici [Etyka teologiczna na tle prądów historycznych. Wkład Akademii Alfonsjańskiej w obrady Drugiego Światowego Kongresu Katolickich Teologów Moralistów] w serii DIBATTITO PER IL MILLENIO 17, pod redakcją Vincenzo Viva i Gabriela Witaszka.


Książka jest pracą zbiorową, będącą pokłosiem
Drugiego Światowego Kongresu Katolickich Teologów Moralistów, który odbył się w
dniach od 24 do 27 lipca 2010 roku w Trydencie. Wzięło w nim udział ponad 600
uczestników z 73 krajów. Poddali oni analizie różne prądy historyczne, w
kontekście których usiłowano ponownie zrozumieć zadania teologii moralnej w
dzisiejszych czasach, w duchu szczerego i pełnego zaangażowania otwartego dialogu.
W kontekście reform podjętych przez Sobór Trydencki, teologia moralna jako
autonomiczna dyscyplina, dostrzega swoje historyczne korzenie. Nawiązując do
wymiarów historycznych, Kongres rozpoczął swoje obrady odnosząc się do
przeszłości i poprzez teraźniejszość spojrzał w kierunku przyszłości.

Podczas dziesięciu sesji plenarnych i ponad dwustu
wygłoszonych komunikatów, zaprezentowanych w grupach, ukazano szeroką i
wyczerpującą panoramę studiów teologicznych z zakresu katolickiej teologii moralnej.

Kongres został zorganizowany przez James F. Keenan
z Boston College (USA) i Antonio Autiero z Uniwersytetu w Münster (Niemcy) z
pomocą dyrektora Centrum studiów nauk religijnych Fundacji Bruno Kessler z Trydentu, przy współudziale licznych organizacji i sponsorów.

Podczas Kongresu można było usłyszeć różnorodne
głosy oraz odczuć powiew nowej energii pokoleń, w atmosferze twórczej
konfrontacji odbywanej w różnych językach, odmiennych kulturach, które razem
wyrażały potrzebę okresowego spotykania się celem rozwijania refleksji etycznej
na potrzeby Kościoła powszechnego i całej społeczności ludzkiej.

W obradach Kongresu wzięli także czynny udział
niektórzy wykładowcy Akademii Alfonsjańskiej, aktualni doktoranci, jak również
liczni absolwenci, którzy przygotowali dyskusję panelową na specyficzne tematy
z zakresu teologii moralnej. Ich interwencje zostały szeroko ujęte w książce w
trzech blokach tematycznych:

– Biblia, a teologia moralna,

– Problemy teologii moralnej fundamentalnej,

– Bioetyka i społeczeństwo.

Niektóre z
poruszonych tematów wydają się być szczególnie aktualne w panoramie teologii
moralnej i są przedmiotem studiów w Akademii Alfonsjańskiej.

Opracował Gabriel Witaszek, C.Ss.R., Rzym

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda