Książka medytacji rekolekcyjnych z Papieżem

100409b.png Wydawnictwo Watykańskie wydało książkę “In ascolto dell’Altro” (“Wsłuchując się w Boga”), która zawiera medytacje, jakie zaproponował ks. dal Covolo w czasie Rekolekcji głoszonych Ojcu Świętemu i Kurii Rzymskiej. Teksty te pozwalają pogłębić sylwetkę księdza, w Roku jemu poświęconym, i uwypukla wymiar słuchania jako cechę chrześcijanina. Na koniec Rekolekcji głoszonych Ojcu Świętemu i Kurii Rzymskiej, które miały miejsce w dniach 21-27 lutego w Kaplicy “Redemptoris Mater” na Watykanie została wydana książka “In ascolto dell’altro”, która zbiera te refleksje rekolekcyjne.

Całość otwiera, pełny życzliwości list Papieża do ks. dal Covolo, w którym Ojciec Święty wyraża słowa uznania i podziękowanie za służbę, którą wyświadczył.

W książce jest zachowany schemat medytacji dziennych. Po sobotnim, popołudniowym spotkaniu modlitwą Salomona, uwrażliwiającą na dyspozycyjność słuchania, w ramach “lectio divina”, były rozważane wydarzenia związane z powołaniem: wezwanie Boga, odpowiedź człowieka, posłannictwo, które Bóg powierza wezwanemu, opory wezwanego, i w pełni bezpieczna odpowiedź Boga.

Każde z tych form powołania była szczegółowo analizowana z przedstawieniem znaczącej sylwetki kapłańskiej. W ten sposób zostało pogłębione życie św. Augustyna, świętego proboszcza z d’Ars (popularnego “wiejskiego proboszcza”) czy też ks. Giuseppe Quadrio i Sługi Bożego Jana Pawła II.

Przesłaniem tej książki, a najpierw – Rekolekcji, jest zdolność słuchania. Na koniec tygodnia rekolekcyjnego, kończącego rekolekcje, Papież stwierdza: “Ksiądz wybrał za punkt wyjścia, także jako tło zawsze obecne, wątek z modlitwy Salomona związanego “z sercem, które słucha”. Istotnie, myślę, że tutaj jest zebrana cała chrześcijańska wizja człowieka. Człowiek (…) potrzebuje, by go wysłuchać, wysłuchania drugiego, a zwłaszcza drugiego przez duże “B” – Boga. Tylko w ten sposób pozna samego siebie, tylko wtedy może stać się sobą”

Książka ta zostanie zaprezentowana oficjalnie 20 kwietnia w Wielkiej Auli Uniwersytetu im. Maryi Wniebowziętej w Rzymie (LUMSA). Za organizacją tego wydarzenia stoi Wydawnictwo Watykańskie i Biuro Duszpasterstwa Akademickiego Wikariatu Rzymskiego.

Przewiduje się kilka tłumaczeń książki “In ascolto dell’Altro”.

Za: www.salezjanie.pl.