Home WiadomościArchiwum Książka na 800 lat Zakonu Braci Mniejszych – WSD Wronki

Książka na 800 lat Zakonu Braci Mniejszych – WSD Wronki

Redakcja
W roku 2009 Zakon Braci Mniejszych obchodzi 800-lecie swego istnienia. W trakcie przygotowań do obchodów tego Jubileuszu w Prowincji św. Franciszka z Asyżu zrodziła się myśl, aby tę uroczystość upamiętnić książką, która będzie świadectwem akademickiej pracy braci mniejszych naszej prowincji w 800 lat po powstaniu Zakonu.

Książka na 800 lat Zakonu Braci Mniejszych - WSD WronkiWyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych pw. Bł. Jana Dunsa Szkota we Wronkach istnieje od 1991 roku. To okres stosunkowo krótki w kontekście Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu, tym niemniej, jako wspólnota seminaryjna poczuliśmy się w obowiązku patronować tej jubileuszowej inicjatywie.

Motywem powstania niniejszej książki jest nie tylko ukazanie dorobku naukowego braci mniejszych z Prowincji św. Franciszka z Asyżu, którzy są lub byli wykładowcami seminarium we Wronkach, bądź w przyszłości nimi będą, ale także fakt wdzięczności za 800 lat istnienia Zakonu i upamiętnienie tego wydarzenia poprzez okolicznościową publikację. Do Prowincji św. Franciszka z Asyżu agregowane są Ubogie Siostry Św. Klary z Kalisza, stąd w publikacji znalazł się również tekst napisany przez Ksienię klasztoru kaliskiego.

Jako dzieło zbiorowe książka ma charakter interdyscyplinarny, gdyż w samym założeniu jej powstania przyjęto zasadę publikacji artykułów prezentujących aktualną tematykę, którą w swoich badaniach zajmują się poszczególni autorzy. Przy takich kryteriach rozpiętość tematyczna przygotowanych tekstów z konieczności musi być znaczna, co jednak może być także jednym z walorów tej pozycji, gdyż jest świadectwem epoki i w pewnym sensie dokumentacją zakresu badań poszczególnych osób.


Spis treści

Adrian Arnold Buchcik OFM
Słowo wstępne

Filemon Tadeusz Janka OFM
Wprowadzenie

Adam Ryszard Sikora OFM
Duchowy wizerunek „ucznia, którego Jezus miłował”

Florencjan Piotr Szymański OFM
Naaman (2 Krl 5, 1–27) i wdzięczny Samarytanin (Łk 17, 11–19)
w świetle analizy porównawczej

Adam Ryszard Sikora OFM
Przekłady Pisma Świętego na kaszubski

Florencjan Piotr Szymański OFM
Proces pełnego uzdrowienia w świetle perykopy Łk 17, 11-19

Bernard Jarosław Marciniak OFM
Obraz Boga w człowieku w jego stanie pierwotnym w nauce św. Ireneusza

Gaudenty Alfons Kustusz OFM †
Aktualność myśli teologicznej Jana Dunsa Szkota

Franciszek Krzysztof Chodkowski OFM
Jezus Chrystus – doskonały obraz Boga w ujęciu bł. Jana Dunsa Szkota

Salezy Bogumił Tomczak OFM
Biblioteki Franciszkańskie

Ludwik Antoni Nowicki OFM †
Znaczenie miłości społecznej we wspólnocie zakonnej

Alojzy Marian Pańczak OFM
Trzeci Zakon Franciszkański na ziemiach polskich 1883–1939

Maciej Krzysztof Olszewski OFM
Podstawy braku moralnego usprawiedliwienia dążenia do uzyskania potomstwa przy zastosowaniu techniki in vitro

Grzegorz Bernard Błoch OFM
Teilhardowska empiryczna fenomenologia naukowa jako nowa dziedzina wiedzy

Filemon Tadeusz Janka OFM
Manipulacja i propaganda w mass mediach źródłem fałszywego obrazu człowieka, świata i Boga

Grzegorz Bernard Błoch OFM
Zasada empiryczna przyczynowości

Borys Jacek Soiński OFM
Zmiany wartościowania u alumnów franciszkańskich

Elżbieta Beata Raszczyk OSC
Sens cierpienia w aspekcie psychologicznym

Kamil Grzegorz Paczkowski OFM
Zarys teologii celebracji Obchodów kalwaryjskich na przykładzie Kalwarii Pakoskiej

Arkadiusz Mirosław Czaja OFM
Podstawy kanonicznej wiedzy o sakramencie chrztu świętego

Chryzostom Jarosław Fryc OFM
Istotne elementy i skutki profesji czasowej

Arkadiusz Mirosław Czaja OFM
Podstawy kanonicznej wiedzy o sakramencie bierzmowania

Za: www.franciszkanie.net.


SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda