Książki: O błogosławionym Jakubie dzieciom

"Bł. Jakub Strzemię. Średniowieczny przyjaciel dzieci" – tam brzmi tytuł ilustrowanej książeczki dla dzieci, opisującej życie, działalność i cuda dokonane za sprawą żyjącego w XIV wieku franciszkanina arcybiskupa bł. Jakuba Strzemię.

Autorem tekstu jest br. Rafał Antoszczuk OFMConv, pasjonat historii i znawca osoby bł. Jakuba Strzemię. Kolorowe, budzące uśmiech i sympatię ilustracje wykonał kleryk br. Tomasz Dwernicki z Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów im. św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie. Obaj zakonnicy należą do krakowskiej prowincji franciszkanów, której patronami są św. Antoni z Padwy i bł. Jakub Strzemię.

Książkowy brat Grzegorz oprowadza dwoje dzieci Jadwisię i Adriana po kościele franciszkańskim i wtajemnicza je w historię życia bł. Jakuba Strzemię. Zapoznaje małych bohaterów ze znaczeniem Arcybiskupa dla współczesnych franciszkanów i dla archidiecezji lwowskiej. Tłumaczy dlaczego relikwie bł. Jakuba Strzemię przechowywane są w srebrnej trumience.

Franciszkanin wyjaśnia, że błogosławiony Biskup jako jeden z pierwszych w historii organizował wystawienia i adoracje Najświętszego Sakramentu oraz instalował w kościołach olejowe, wieczne lampki. Dzieci poznają historię figurki Matki Bożej Jackowej i ze zdumieniem dowiadują się, że franciszkanie zakładali mitrę bł. Jakuba na głowy ludzi, którzy przychodzili do nich z prośbą o pomoc przy bólach głowy.

Bł. Jakub Strzemię urodził się w 1340 r. W młodym wieku wstąpił do zakonu franciszkanów. W latach 1385-1388 był gwardianem klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie. W 1391 r. został arcybiskupem halicko-lwowskim. Zmarł we Lwowie w 1409 r. Papież Pius VI beatyfikował go w 1790 r.

Krakowska prowincja franciszkanów powstała w 1238 r. W tym roku obchodzi jubileusz 600-lecia śmierci bł. Jakuba. W przyszłym roku zakonnicy będą przeżywali kolejny jubileusz związany z tą postacią, tym razem będzie to 100-lecie ogłoszenia go współpatronem prowincji.

Rafał Antoszczuk OFMConv, Tomasz Dwernicki OFMConv, "Bł. Jakub Strzemię. Średniowieczny przyjaciel dzieci", Wydawnictwo "Bratni Zew", Kraków 2009, ss. 28.

za: www.franciszkanie.pl