O. Mizzi – promotor dialogu i ekumenizmu

Rok temu, 3 marca zmarł o. Massimiljan Mizzi OFMConv, założyciel Franciszkańskiego Międzynarodowego Centrum ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego (CEFID).

Massimiljan Mizzi urodził się 28 października 1930 roku na Malcie (wyspa na Morzu Śródziemnym). W 1948 roku wstąpił do zakonu franciszkanów w prowincji maltańskiej św. Pawła Apostoła (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych). Pierwsze śluby zakonne złożył 1 listopada 1949 roku, wieczyste – 27 grudnia 1952 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 26 marca 1955 roku.

W latach 1956-1959 był magistrem postulantów (kandydatów do zakonu) w Gozona na Malcie. W 1959 roku został skierowany do Asyżu, gdzie powierzono mu obowiązki magistra nowicjatu w Rivotorto, a w latach 1961-1971 magistra braci zakonnych i kleryków przy asyskim klasztorze Sacro Convento.

W 1960 roku rozpoczął działalność na rzecz ekumenizmu, którą po 12 latach zwieńczył założeniem Franciszkańskiego Centrum Duszpasterstwa Ekumenicznego przy Sacro Convento. Kapituła generalna w Asyżu w 1989 r. powołała do istnienia Międzynarodowe Centrum ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego – Centro Francescano Internazionale per il Dialogo – CEFID. Rok później o. Mizzi został delegatem generalnym zakonu ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.

Działalność promotora ekumenizmu i dialogu w "duchu Asyżu" kontynuował w latach 1993-2003. Jako dyrektor CEFID reprezentował zakon franciszkanów podczas spotkań ekumenicznych na terenie Włoch oraz w innych krajach. Sam także organizował konferencje, seminaria, wydarzenia kulturalne oraz spotkania modlitewne z udziałem przedstawicieli różnych wyznań i religii.

Za tę działalność został uhonorowany wieloma nagrodami. Otrzymał m.in. wyrazy uznania od papieża Pawła VI, Arcybiskupa Canterbury, organizacji Life Foundation International. Prezydent Malty przyznał mu Order Zasługi, a Chrześcijański Uniwersytet w Teksasie nadał mu tytuł doktora honoris causa. W roku 2002 był kandydatem do pokojowej nagrody Nobla.

Jako dyrektor CEFID utrzymywał stałe kontakty z Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego, Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Konferencją Episkopatu Włoch, Komisją ds. ekumenizmu i dialogu diecezji Asyż, a także z licznymi organizacjami ekumenicznymi we Włoszech i na świecie.

O. Massimiljan Mizzi zmarł w Sacro Convento 3 marca 2008 roku, w wieku 78 lat.

za: www.franciszkanie.pl