Księża Misjonarze: Relikwie Świętych Założycieli nawiedzają Dom Kleparski

100213b.png Pierwszym miejscem na mapie peregrynacji relikwii św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac jest Dom św. Wincentego a Paulo na Kleparzu w Krakowie. To trzeci najstarszy Dom Zgromadzenia w Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy (po Domu Świętokrzyskim w Warszawie i Domu Stradomskim w Krakowie). Erygowany w 1863 r. już dwa lata później został Domem Centralnym Prowincji Krakowskiej i pełnił tę funkcję przez niemal pół wieku.

Położony na skraju najruchliwszego pracu targowego miasta kościół św. Wincentego a Paulo od zawsze jest ważnym ośrodkiem duszpasterskim i liturgicznym.

Tutaj jest także pierwsza grota lourdeńska w Polsce.  Figurę NMP z Lourdes przywiózł na Kleparz ks. Piotr Soubieille CM obejmując funkcję Wizytatora Prowincji Krakowskiej.  Wybranie daty nawiedzenia przez relikwie św. Założycieli Domu Kleparskiego na tydzień, w którym ochodzimy wspomnienie NMP z Lourdes i rocznicę pierwszego objawienia w grocie Masabielle nie jest więc przypadkowe.

Relikwie osadzone w feretronie-relikwiarzu przybyły do Domu Kleparskiego w środę, 10 lutego o godz. 19:00. Zostały wprowadzone do kaplicy domowej w której zgromadzili się wszyscy Konfratrzy.  Relikwie przyjęto wspólnotową modlitwą i czuwaniem.  Dodatkowe tematy do rozważań modlitewnych przedstawił ks. Jan M. Kaczmarek CM, dyrektor grupy misyjnej. To właśnie konfratrzy z grupy misyjnej przygotowali program peregrynacji relikwii oraz homilie i inne rozważania na tę okoliczność.

Następnego dnia, 11 lutego, odpust ku czci NMP z Lourdes i Światowy Dzień Chorych rozpoczęło sie nawiedzenia kościoła na Kleparzu. O godz. 8:45 Relikwie zostały w uroczystej procesji wprowadzone do kościoła i umieszczone przy ołtarzu.

O 9:00 w całkowicie wypełnionym wiernymi kościele rozpoczęła sie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Jana M. Kaczmarka CM. Koncelebrowali księża z Domu Kleparskiego, m.in. superior, ks. Bogdan Zapotoczny CM; asystent, ks. Jan Telus CM oraz Konfratrzy Seniorzy. Okolicznościową homilię poświęconą Założycielom i ich misji wygłosił należący do grupy misyjnej ks. Benedykt Flasiński CM.


Na zakończenie Liturgii Słowa w zwiazku z Dniem Chorych i świętem NMP z Lourdes celebransi udzielili zebranym Sakramentu Chorych.

Na zakończenie Eucharystii wszystkim uczestniczącym w liturgii udzielono błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem tak czyni się to w Lourdes – od ołtarza oraz w różnych miejscach kościoła. A następnie Najświętszy Sakrament w monstrancji został wystawiony w kaplicy – grocie lourdeńskiej do publicznej adoracji, do godz. 17:30, a kapłani umożliwili wiernym oddanie czci relikwiom Świętych Założycieli przechodząc z nimi wzdłuż kościoła.

Kolejne punkty programu nawiedzenia w czwartek to:

12:00 – Anioł Pański i modlitwa o powołania
15:00 – Godzina Miłosierdzia ze św. Wincentym a Paulo i św. Ludwiką de Marillac
16:30 – Hołd i adoracja Sióstr Miłosierdzia, Sióstr Nazaretanek i Córek Bożej Miłości, które mieszkają i pracują na terenie parafii św. Floriana.
17:30 – Uroczysta Msza św. Odpustowa pod przewodnictwem ks. parałata i dziekana Jana Czyrka, proboszcza parafii św. Floriana na terenie której znajduje się kościół i Dom Misjonarski.

W piątek, 12 lutego, Relikwie Świętych Założycieli zostały przeniesione i wystawione w kościele parafialnym św. Floriana, przy ul. Warszawskiej 1. 

 
W programie tego dnia były:

08:45 – Wprowadzenie Relikwii Świętych do kościoła parafialnego
09:00 – Uroczysta Msza św. w intencji chorych i bogich oraz hołd młozieży szkolnej
po Mszy św. – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 18:00
12:00 – Anioł Pański
15:00 – Godzina Miłosierdzia
18:30 – Msza św. zawierzenia Parafii św. Wincentemu a Paulo i św. Ludwice de Marillac
W sobotę, 13 lutego, Relikwie Świętych Założycieli nawiedzą dzieła prowadzone przez Księży Misjonarzy i Siostry Miłosierdzia – przed południem kościół i szpital św. Łazarza przy ul. Kopernika (kompleks Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ) a po południu (od 15:00) Dom Pomocy Społecznej im. Helclów przy ul. Helców.

Niedziela 14 lutego, to ostatni dzień nawiedzenia Domu Kleparskiego przez relikwie św. Założycieli. Msze św. w tym dniu przy relikwiach zostaną odprawione jak w każdą niedzielę o godz. 5:30, 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 i 12:00. W ich trakcie będzie mieć miejsce  zawierzenie św. Wincentemu a Paulo i św. Ludwice de Marillac.

Na zakończenie peregrynacji na Kleparzu o godz. 16:00 odprawione zostaną Nieszpory Wincentyńskie z udziałem Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia, a następnie, o godz. 16:30 Uroczysta Msza św. Homilię w niedzielę wygłasza ks. Jan M. Kaczmarek CM, dyrektor grupy misyjnej.