Ostatni dzień spotkania UCESM w Częstochowie

Uczestnicy 14. Zgromadzenia Generalnego Unii Konferencji Europejskich Przełożonych Wyższych UCESM przybyli na Jasną Górę.
W piątek, 12 lutego uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abpa Stanisława Nowaka. W sobotę, 13 lutego Mszy św. odprawionej w Kaplicy Matki Bożej o godz. 12.00 przewodniczył abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.


Obrady Zgromadzenia Generalnego UCESM pod hasłem: „Życie zakonne w
Europie: historie pełne nadziei, nadzieją dla historii" odbywają się w
dniach od 8 do 14 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.
Po raz pierwszy zorganizowano je w Polsce z uwagi na Jasną Górę, która
jak mówią organizatorzy jest symbolem nadziei dla Kościoła.

W spotkaniu biorą udział reprezentanci męskich i żeńskich
zgromadzeń zakonnych – przedstawiciele 37 konferencji życia zakonnego z
25 krajów Europy. Głównym prelegentem obrad jest o. José Cristo Rey
García Paredes, hiszpański klaretyn.

W rozważaniu apelowym abp Stanisław Nowak powiedział: „Misją życia konsekrowanego na kontynencie europejskim jest
od wieków głosić nadzieję, być oparciem dla tych, którzy wierzą.
Europa, my wszyscy, bardzo potrzebujemy umocnienia w dziedzinie
nadziei, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, świat europejski bowiem im
bardziej odcina się od swoich korzeni chrześcijańskich, tym bardziej
gubi poczucie sensu życia, i tym samym traci nadzieję życia wiecznego,
jest to dla niego straszne. Dla kogo ma żyć człowiek? Dla kogo ma
cierpieć? Kochać? Pracować? Dla kogo ma umierać? Jeśli odwróci się od
Boga, który jest nam dany w Jezusie Chrystusie, jeśli zagubi nadzieję i
związaną z tym wiarę i miłość, co mu pozostanie?".

 

 
„Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Europy podejmując
temat nadziei trafia w istotę sprawy ludzkości – podkreślił metropolita
częstochowski – Maryjo, Matko Nadziei dziękujemy Ci gorąco za stan
przepowiadających nadzieję i wołających do nas wszystkich : ‘W górę
serca! Jest Bóg! Jest inne życie! Pan prawdziwie zmartwychwstał!’.
Polecamy Ci Maryjo ten stan zakonny w Roku Kapłańskim pamiętając jak
bardzo blisko kapłaństwa służebnego jest stan osób konsekrowanych".

W homilii wygłoszonej w języku włoskim i polskim abp Józef Kowalczyk mówił: „Dziękuję za to, żeście przybyli, za to, żeście stworzyli klimat
tej medytacji i tego zmierzenia się z wyzwaniami współczesności podczas
tych dni pogłębionej refleksji".

„Każda sprawowana Msza św. jest kontynuacją i uobecnieniem tej
samej ofiary Chrystusa w Wieczerniku. W ten wymiar ofiarniczy
Eucharystii wpisany jest również ofiarniczy charakter życia
konsekrowanego" – przypomniał kaznodzieja.

 

Nawiązując do obrad Zgromadzenia Generalnego UCESM, jakie przez
kilka dni trwały w częstochowskim seminarium abp Józef Kowalczyk
zachęcił: „Warto w czasie tej Mszy św. złożyć na ołtarzu
Eucharystycznym te wszystkie owoce, konkluzje, pewne wskazania na
przyszłość i prosić Pana, ażeby nam dał moc ducha i światłość umysłu,
tak abyśmy mogli ubogaceni tymi medytacjami kroczyć śmiało naprzód
mierząc się z wyzwaniami współczesności i zapisując nowe rozdziały
historii".

„Dostrzegamy w świecie wiele cierpienia, wiele miejsc beznadziei,
była o tym mowa, i była też próba szukania odpowiedzi, jak my osoby
konsekrowane możemy zanieść nadzieję tam, i czym jest właściwie
nadzieja, że tak naprawdę to jest Jezus Chrystus" – mówi s. Danuta Wróbel, radna Unii Konferencji Europejskich Przełożonych Wyższych (UCESM).

Unia Konferencji Europejskich Przełożonych Wyższych (UCESM) skupia
Konferencje Przełożonych Wyższych z 25 krajów reprezentujące ok. 400
tysięcy europejskich zakonników i zakonnic, w tym ok. 40 tysięcy z
Polski. Sekretariat Unii od 1996 r. ma swoją siedzibę w Brukseli.
Zebranie Plenarne odbywa się co dwa lata.

Do Polski, poza członkami Unii Konferencji Europejskich
Przełożonych Wyższych, przyjechali reprezentanci wspólnot życia
konsekrowanego z Łotwy, Bułgarii, Białorusi, Finlandii oraz
Bośni-Hercegowiny. Obecni są także przedstawiciele europejskich
instytucji kościelnych, m.in. Rady Konferencji Biskupów Europejskich
(CCEE), Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), Europejskiego
Serwisu Powołań (SEV) i Światowej Konferencji Instytutów Świeckich
(CMIS).