Legnica: Rekordowa liczba uczniów u franciszkanów

5 mln uczniów w Polsce 1 września rozpoczęło nowy rok szkolny. Młodzieży z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. św. Franciszka w Legnicy pobłogosławił prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFMConv.


Wyższy przełożony życzył młodzieży obfitości Bożych łask, sił i wytrwałości.

Za św. Pawłem zachęcał uczniów szkół, prowadzonych przez franciszkanów, aby postępowali w sposób godny Pana, wydając owoce wszelkich dobrych czynów.

Nie ukrywał przed młodymi ludźmi, że będą chwile, kiedy będzie im trudno, kiedy nie będą widzieć sensu swoich wysiłków, starań. Ale zachęcał, aby wówczas nie załamywali się, nie rezygnowali, tylko na wzór św. Piotra potrafili zaufać wbrew nadziei. "Nie ma sytuacji bez wyjścia" – dodał.

Podczas spotkania z gronem pedagogicznym o. Zachariasz pogratulował dyrektorowi szkoły o. Józefowi Szańcy i nauczycielom wspaniałych wyników nauczania. (W tym roku znów gimnazjum okazało się najlepszą placówką oświatową na Dolnym Śląsku, a egzamin dojrzałości, maturę zdało 100 proc. licealistów – przyp. red.).

"Oby ten rok był równie udany. Abyście i w tym roku mieli wiele satysfakcji z waszej ciężkiej pacy" – życzył prowincjał.
Przełożony z Krakowa zapewnił dyrekcję i nauczycieli o swojej modlitwie za nich. "Wasza praca nie jest łatwa. Potrzeba wam oprócz wiedzy, doświadczenia i ludzkich sił, także sił nadprzyrodzonych. Zapewniam was o swojej opiece duchowej, modlitewnej" – obiecywał.

1 września 2011 r. liceum rozpoczęło 55. rok swojej działalności, a gimnazjum – 10. W KLO kształci się 120 uczniów, a w Gimnazjum – 300. Są to liczby rekordowe dla tych szkół.

jms

Na zdjęciach, rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. św. Franciszka w Legnicy / 1-2) uczniowie, 3-4) msza św. inaugurująca rok szkolny 2011/2012, 5-7) spotkanie rady pedagogicznej, 8-9) pierwsze spotkania w klasach / fot. J. Szewek OFMConv

W internecie: Szkoły franciszkanów w Legnicy.

Za: www.franciszkanie.pl.