Liceum Salezjańskie we Wrocławiu w nurcie PRO-LIFE

100210b.png W Polsce i na świecie działa ogromna liczba ruchów społecznych prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą i naukową, służącą obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Udzielają pomocy m.in. rodzinom wielodzietnym, dysfunkcyjnym oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci, usiłują też oddziaływać na ustawodawstwo dotyczące takich kwestii, jak: przerywanie ciąży, eutanazja, klonowanie czy stosowanie kary śmierci.
Uczniowie i nauczyciele Liceum Salezjańskiego z Wrocławia również postanowili wpisać się w nurt działalności opowiadający się za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci.

Dlatego w liceum zostało założone „KOŁO DON BOSCO PRO-LIFE”. Celem koła jest upowszechnienie w szkole postawy poszanowania każdego życia ludzkiego, inspirowanie i podejmowanie dialogu z tymi, którzy przeciwni są prawnej ochronie życia dziecka poczętego, kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz upowszechnianie prawdy o skutkach metody in vitro, aborcji, eutanazji i pornografii. Znakiem rozpoznawczym członków koła jest odcisk stóp dziesięciotygodniowego dziecka.

Dnia 29 stycznia 2010 r. podczas szkolnej Mszy świętej z okazji liturgicznego wspomnienia św. Jana Bosko, czterdziestu uczniów z nauczycielami podpisało deklaracje przynależności do koła oraz wpisało się do księgi członków. Dyrektor Liceum Salezjańskiego ks. Jerzy Babiak wraz z proboszczem parafii ks. Sylwestrem Pacierpnikiem przypięli nowym członkom odznaki stópek dziecka. Uroczyste włączenie uczniów do koła zostało poprzedzone pogadankami podczas godzin wychowawczych, porannych słówek oraz plakatami, których celem było uświadomienie uczniów o wadze postawy pro-life w ich środowisku. Młodzi ludzie czują, że sprawa jest walką o życie milionów ludzi i nawet najmniejsza akcja może zaowocować, gdy dzięki niej zostanie uratowane chociaż jedno życie ludzkie Na stronie internetowej liceum salezjańskiego www.liceum-wroc.salezjanie.pl uaktywniono podstronę poświęconą „KOŁU DON BOSCO PRO-LIFE”.

Magdalena Szewczyk