Licheń: otwarcie Muzeum im. Józefa Jarzębowskiego MIC

lichen4.jpg W
Sanktuarium Maryjnym w  Licheniu 2 lipca br. nastąpi
uroczyste otwarcie Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC. Trwają
ostatnie przygotowania, by sale ekspozycyjne znajdujące się w bazylice
mogły przyjąć pierwszych gości. Kolekcja muzealna, która prezentowana będzie w
bazylice na drugim i trzecim piętrze, to zbiory które przyjechały do
Sanktuarium z Wielkiej Brytanii. Pierwsze z eksponatów trafiły do
kolekcji już w roku 1925 dzięki marianinowi ks. Józefowi Jarzębowskiemu
MIC.

Utworzył
on w latach międzywojennych na warszawskich Bielanach zręby muzeum.
Wojenna tułaczka po świecie ks. Jarzębowskiego przyniosła kolejne
pamiątki, które kupował lub otrzymywał od Polaków za granicą. Gdy w
latach 50-tych ubiegłego wieku ks. Jarzębowski osiadł w Anglii, zbiory,
zgodnie z intencją darczyńców zostały udostępnione publicznie. Przez
ponad 50 lat znajdowały się one pod opieką Marianów w Fawley Court pod
Londynem.  

– To
wyjątkowa rzadkość, by taka liczba poloników wracała do Polski i została
publicznie udostępniona, w miejscu do którego co roku przyjeżdża ponad
milion pielgrzymów – mówi
Wojciech Luchowski , kustosz powstającego muzeum. –  To
także spełnienie marzeń twórcy kolekcji ks. Jarzębowskiego, który
chciał by eksponaty były kiedyś prezentowane w Polsce.  

 Jak dodaje
Luchowski, „kolekcja ta ma wielką wartość historyczną, sentymentalną i
materialną”. 

W zbiorach znajdują się pamiątki po wybitnych Polakach, m.in. po
Romualdzie Trauguttcie, ostatnim przywódcy Powstania Styczniowego. Zbiór
pamiątek dotyczący tego zrywu niepodległościowego jest jednym z
największych w Polsce. W zbiorach są także listy i dokumenty królów
Polski. Są wyjątkowej wartości kolekcje białej broni europejskiej i
wschodniej podarowane muzeum przez płk Witolda Buchowskiego i  Zygmunta
Ipohorskiego-Lenkiewicza. Będzie można zobaczyć także kolekcję obrazów o
tematyce sakralnej oraz  rysunki i grafiki m.in. Jana
Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Bradta i Juliusza Kossaka.  

Na ponad 1000 m kw. muzeum znajduje się 7 sal
wystawienniczych. Pierwsza z nich prezentuje historię muzeum i losy jego
założyciela ks. Jarzębowskiego. Kolejna nazwana została „Rzeczpospolita
szlachecka” i przedstawia dzieje I RP. W sali „Drogi do niepodległości” 
zwiedzający będą mogli poznać historię walk Polaków o wolność od
czasów Konstytucji 3 Maja do 1989 r. Sala „Skarbczyk starej książki ”
zawierać będzie inkunabuły i książki wydawane od  XV do XIX
w., w tym wszystkie pierwsze wydania Biblii w języku polskim. W Muzeum
będzie także sala przygotowana do prowadzenia lekcji muzealnych. W dniu
otwarcia w niej prezentowana będzie kolekcja poświęcona Powstaniu
Styczniowemu.  

Muzeum zostało pomyślane tak, by na podstawie prezentowanych
eksponatów nauczyciele historii, języka polskiego, sztuki, religii 
czy wiedzy o społeczeństwie mogli w jego murach przeprowadzać
lekcje. Obiekt został w tym celu specjalnie przygotowany. 

Sale ekspozycyjne zostały wyposażone także w
urządzenia multimedialne, dzięki którym zwiedzający  będą
mogli sami zapoznać się bardziej szczegółowo z prezentowanymi
eksponatami. 

Wojciech Luchowski:  –
Powstające w Licheniu Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego to wyjątkowe
w swym znaczeniu prywatne zbiory w Polsce udostępniane tak szerokiej
publiczności.

Za: www.lichen.pl.