Południowa Afryka: Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, salezjanie już na boisku

Wczoraj rozpoczęły100612b.png się XIX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Kościół Południowej Afryki stawia na wielki rozgłos medialny, aby skupić uwagę światowej opinii publicznej na tematach i problemach Afryki. Wspólnota salezjańska występuje w roli głównego bohatera tego przedsięwzięcia.
Z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, odbywających się po raz pierwszy na ziemi afrykańskiej, Konferencja Episkopatu Południowej Afryki, pomyślała o cyklu inicjatyw, aby uczynić to wydarzenie sportowe sposobnością do rozwoju ludzkiego i duchowego.

Jak twierdzi kard. Wilfrid Napier, ofm, arcybiskup Durban, na stronie
internetowej powstałej z myślą o tym wydarzeniu, “Mistrzostwa Świata są
niepowtarzalną okazją. Sport wymaga cierpliwości, wytrwałości,
szacunku… tych wszystkich wartości, których nasze społeczeństwa, a w
szczególności Afryka, potrzebują. Wartości, o które Kościół nie
przestanie wołać”.

Odpowiedzialni za Kościół Południowej Afryki chcą przyciągnąć uwagę
międzynarodowych mediów, które często mało interesując się czarnym
kontynentem, skupiają teraz swoją uwagę na tej części świata.
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej chcą także być dla sportowców i
kibiców okazją do zastanowienia się nad takimi problemami, jak handel
ludźmi czy plaga AIDS-HIV.

W perspektywie licznych zajęć i wyzwań duszpasterskich, jakie pociąga ze
sobą to wydarzenie, biskupi Południowej Afryki zdecydowali się
powierzyć pierwszoplanową rolę tym, którzy od 150 lat promują i
wychowują młodych poprzez oratoria, zabawę i sport. Konferencja
Episkopatu, już pod koniec 2008 roku, poprosiła wspolnotę salezjańską,
którą reprezentował ks. Francois Dufour, Przełożony Wizytatorii Afryki
Południowej, o wzięcie na siebie zadania animacji duszpasterskiej w
czasie Mistrzostw. Przełożony odpowiedział na nią pozytywnie i z
entuzjazmem, pomimo trudności materialnych i logistycznych.

Pierwszym krokiem było utworzenie małego komitetu, pod kierownictwem ks.
Dufoura, którego zadaniem było zaplanowanie i organizacja różnego typu
zajęć. Następnie komitet wysunął różne propozycje: niedziela 13 czerwca,
pierwsza niedziela okresu rozgrywek, została ogłoszona “Niedzielą
Mistrzostw Świata” i zasugerowano, aby uczczono ją w każdym kościele
liturgicznymi nabożeństwami, właczając w nie wiernych, turystów i
sportowców, którzy przybyli na tę okazję do Południowej Afryki.

Komitet przygotował książeczkę z modlitwami, która zostanie rozdana
darmowo w czasie dni trwania Mistrzostw. Zawiera ona także informacje
dotyczące Historii Kościoła. Ks. Dufour jest również członkiem ekipy,
która zarządza stroną www.churchontheball.com, będącą bezpośrednim
głosem Konferencji Episkopatu, związanym z Mistrzostwami.

Poza akcjami instytucjonalnymi, także poszczególne wspólnoty
salezjańskie w kraju podejmują rozmaite inicjatywy. W środę, 9 czerwca,
na placówce salezjańskiej w Ennerdale, na ubogich peryferiach Finetown, w
Johannesburgu, gościł były słynny piłkarz narodowej kadry Brazylii –
Giovane Elber. Sportowiec ten, któremu towarzyszyły trzy różne ekipy
filmowe, spotkał się ze znajdującymi się tam dziećmi i wyraził swoje
zainteresowanie Salezjańskim Projektem Edukacyjnym, jaki jest
realizowany w tym dziele.

Za: www.salezjanie.pl.