Liderzy Nowoczesnej Ewangelizacji

100806b.png Już od października 2010 startuje druga edycja projektu pod patronatem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży adresowana do młodych: liderów grup, wspólnot, diakonii, animatorów pracy z młodzieżą, ewangelizatorów, katechetów, duszpasterzy. Projekt Akademii Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji jest wprowadzeniem w istotę ewangelizacji we współczesnym świecie.

Jest to propozycja szkoleń, służących doskonaleniu umiejętności w
dziedzinie skutecznego przywództwa, działań zespołowych, wystąpień
publicznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, metodyki
uczenia, pełnego wykorzystywania talentów i darów, formacji duchowej,
podejmowania służebnych inicjatyw. Zajęcia warsztatowe będą się odbywać w
Warszawie i Krakowie.
 
Celem Akademii Liderów jest wykreowanie nowych
narzędzi, metod oraz materiałów do posługi w Kościele przez osoby
świeckie i duchowne zaangażowane w jego działalność. Program składa z 6
weekendowych modułów realizowanych w roku 2010/11, mniej więcej co 2
miesiące oraz z letniego tygodnia rekolekcyjnego, podczas którego
uczestnicy będą mogli w praktyce wykorzystać poznane umiejętności.
Autorem, pomysłodawcą oraz głównym prowadzącym Akademię Liderów jest
Krzysztof Najdowski, absolwent wydziału filozoficznego KUL oraz Desmond
Jones School of Mime and Physical Theatre w Londynie, który jest autorem
wielu programów szkoleniowych i założycielem inicjatywy Creative
Communications. Obecnie bierze udział w zajęciach Xpand Leadership
Academy w Niemczech. Od wielu lat jest współpracownikiem Instytutu
Misyjnego ICPE w Niemczech.

Jak przyznają osoby, które brały udział w
pierwszej edycji Akademii, te zajęcia dają im merytoryczną wiedzę
dotyczącą komunikacji, doświadczenie pracy w grupie, informacje o
mocnych i słabych stronach w dziedzinie wystąpień publicznych, nowych
metodach przekazu oraz narzędzia do efektywnego docierania z przekazem
Ewangelii. Pomagają również znaleźć zapał, chęci i motywację do
działania w Kościele oraz dobrego prowadzenia innych jako Lider.  

Zgłoszenia
do projektu przyjmowane są do połowy września poprzez formularz
rejestracyjny na stronie. Szczegółowy program, terminy, koszty, galeria
zdjęć oraz informacja o prowadzącym Akademię dostępna jest na również na
stronie www.akademialiderow.org

Grzegorz Pindelski
Koordynator Akademii Liderów