List okólny generała marianów na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

091208f.png Z okazji tytularnej i patronalnej uroczystości przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów o. Jan Mikołaj Rokosz MIC skierował tradycyjnie list okólny do wszystkich współbraci. Ojciec generał stwierdza, iż „Niepokalane Poczęcie Matki Bożej jest nieustanną pieśnią na cześć Bożego Miłosierdzia. To misterium jest nam szczególnie bliskie dzisiaj, kiedy kończymy jubileusz stulecia ocalenia naszej wspólnoty od zagłady, które stało się nowym impulsem do rozwoju”.

W dalszych słowach listu nawołuje do refleksji, by
wpatrując się w Maryję Niepokalanie Poczęta, całkowicie oddaną Bogu,
zapytać samych siebie: „Komu naprawdę służymy? Dla kogo żyjemy? Czy
możemy powiedzieć, że ośrodkiem i celem naszego życia oraz naszych
dzieł jest Bóg i Jego chwała? Czy też pod pozorami życia oddanego Bogu
szukamy własnej chwały i wygody, buntując się, kiedy przychodzi
trudniejsze doświadczenie, upokorzenie czy niedowartościowanie?”.

Wskazując
na przykład odnowiciela mariańskiej wspólnoty bł. Jerzego Matulewicza,
który – znany jako wszechstronny działacz – nade wszystko był
człowiekiem modlitwy i kontemplacji, o. Rokosz nawołuje wszystkich
marianów do wierności modlitwie, nazywając ją najważniejszą potrzebą w
zgromadzeniu.

Generał
marianów podzielił się także spostrzeżeniami dotyczącymi
ubiegłorocznego konwentu generalnego, którego myślą przewodnią była
refleksja nad osobą bł. Stanisława Papczyńskiego jako ojca i
przewodnika na mariańskiej drodze. Wskazał m.in. na fakt, iż
beatyfikacja mariańskiego zakonodawcy pozwoliła wielu jego synom
duchowym pogłębić swoją tożsamość w odniesieniu do tajemnicy
Niepokalanego Poczęcia NMP. Wzbudziła ona także pragnienie odczytania
na nowo jednego z charyzmatów Założyciela – modlitwy i wstawiennictwa
za zmarłymi. Ojcowie konwentualni – kierowani duchem dawnej tradycji
marianów – opowiedzieli się za tym, „by przełożony generalny zwrócił
się do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z prośbą o
uzyskanie specjalnego przywileju, aby w jednym konkretnym dniu tygodnia
wszyscy marianie, niezależnie od przypadających innych wspomnień
obowiązkowych, mieli możliwość odmawiania całego Oficjum za zmarłych z
Liturgii Godzin oraz sprawowania mszy św. według formularza za
zmarłych, tak w klasztorach jak i w parafiach, tudzież innych ośrodkach
duszpasterskich prowadzonych przez marianów”.

List
okólny zawiera także informację o powołaniu Komisji Przedkapitulnej (w
kontekście zbliżającej się kapituły generalnej), która ma się zająć
m.in. zaopiniowaniem przygotowywanego przez Komisję Charyzmatu instrumentum laboris
pod nazwą „Charyzmat Zgromadzenia Księży Marianów i jego aktualność we
współczesnym świecie” oraz analizą Konstytucji i Dyrektorium w
kontekście nowego odczytania charyzmatu po beatyfikacji Założyciela i
obchodach 100. rocznicy odnowy i reformy Zgromadzenia.

xkt

Za: www.marianie.pl.