Wieści chrystusowców z RPA

chrystusowcylogo1.jpg Dnia 12.11. 2009 r., w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski w Pretorii ,
JE Ambasador Marcin Kubiak wręczył Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski współbratu ks. Bogdanowi Wilkańcowi SChr. Odznaczenie to
zostało przyznane jako wyraz wdzięczności polskich władz dla
Towarzystwa Chrystusowego „za pełną poświęcenia i zaangażowania opiekę
duchową nad polskimi emigrantami w tym tak odległym od Polski zakątku
świata”.

Natomiast w piątek, 04 grudnia 2009 r. przełożony generalny
ks. Tomasz Sielicki rozpoczął kanoniczną wizytację placówek Towarzystwa Chrystusowców na
terenie Republiki Południowej Afryki. Wizytacja potrwa do 14 grudnia.
Więcej informacji tutaj.