Marianie: książka profesorska ks. Bogumiła Gacki MIC

100611b.png „Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI” to tytuł książki autorstwa ks. Bogumiła Gacki MIC, wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor podjął w niej próbę odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak pojmuje osobę i jakie znaczenie ma osoba w teologii Josepha Ratzingera oraz dlaczego Ojciec Święty uważa, że głównym problemem współczesnej cywilizacji jest „słabe pojęcie osoby”.


W pierwszej części książki, zatytułowanej „Osoba i
teologia”, ks. Gacka ukazuje pojęcie osoby i koncepcję teologii u
Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. W części drugiej – „Osoba w
teologii” – konkretyzuje i uszczegóławia znaczenie osoby w Ratzingera
teologii biblijnej, fundamentalnej, dogmatycznej, moralnej, teologii
liturgii, teologii społecznej, ekumenicznej oraz teologii religii.

Publikacja ta jest podstawą do rozpoczęcia procedury
nadania autorowi tytułu profesora zwyczajnego. Ks. dr hab. prof. UKSW
Bogumił Gacka MIC (ur. 1955) jest kierownikiem pierwszej w świecie
Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Studiował na KUL, gdzie zdobył stopień
naukowy doktora teologii dogmatycznej (1989) oraz habilitację (1996).
Studia specjalistyczne odbył także w Boston University i Harvard
University (USA). Jest wybitnym znawcą personalizmu amerykańskiego.

xkt 

Zapis bibliograficzny:

B. Gacka,
„Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010,
ss. 421.

Za: www.marianie.pl.