Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko – nowy album Wydawnictwa Michalineum

100611c.png "Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko" to nowy album Wydawnictwa Michalineum i Grzegorza Gałązki. Słowo wstępne napisał J.E. abp Kazimierz Nycz. Tekst w albumie to wywiad z ks. prał. Zygmuntem Malackim.
Album jest hołdem złożonym nowemu Błogosławionemu oraz wszystkim, którzy pokazali swoim życiem, że w każdych warunkach i czasach należy czynić dobro i nie poddawać się złu.

Zawiera on archiwalne zdjęcia przypominające drogę Jerzego
Popiełuszki do kapłaństwa i męczeństwa. Współczesne fotografie Grzegorza
Gałązki ukazują jego dom rodzinny, rodziców i różne dokumenty, a także
kościoły, w których pracował młody ks. Jerzy. Znaczna część albumu
poświęcona jest kościołowi św. Stanisława Kostki na Żoliborzu: zobaczymy
tu wnętrze świątyni i Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
oraz niektóre doroczne rocznicowe uroczystości przy grobie Kapłana
Męczennika.

O bł. ks. Jerzym opowiada jego seminaryjny kolega i współbrat
w kapłaństwie ks. prałat Zygmunt Malacki – proboszcz parafii p.w. św.
Stanisława Kostki na Żoliborzu. Wspomnienia o tym, jakim na co dzień był
ks. Popiełuszko, jak dojrzewał do męczeństwa oraz informacje
o tragicznych wydarzeniach roku 1984 i następnych: po śmierci, po
pogrzebie, aż do beatyfikacji, są niezwykłym i ciekawym świadectwem, jak
z tej ofiary spełnionej wyrasta nieustannie dobro.

Ostatnią część albumu stanowi reportaż z uroczystości
beatyfikacyjnych na Placu Piłsudskiego w Warszawie 6 czerwca 2010 r.
z udziałem Mamy i Rodzeństwa ks. Jerzego. Mszy św. i beatyfikacji
przewodniczył legat Ojca Świętego Benedykta XVI ks. arcybiskup Angelo
Amato – prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Album BŁOGOSŁAWIONY KS. JERZY POPIEŁUSZKO
(format 32 cm
x 25 cm, oprawa twarda, szyta i klejona, 160 stron)
można zamówić
pod następującym adresem:
Wydawnictwo Michalineum
Al. M. J.
Piłsudskiego 248/252, 05-260 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax: (22)
771 36 15
e-mail: [email protected],

www.michalineum.pl

Za: www.michalici.pl.