Home WiadomościArchiwum Marianie: List okólny zwołujący kapitułę generalną na 2011 rok

Marianie: List okólny zwołujący kapitułę generalną na 2011 rok

Redakcja
marianie_logo1.jpg Przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP o. Jan Mikołaj Rokosz MIC skierował do wszystkich współbraci list okólny zwołujący kapitułę generalną w dniach 4-20 lutego 2011 r.
W kapitule tej uczestniczyć będą z urzędu: aktualnie urzędujący przełożony generalny, radni generalni, sekretarz generalny, ekonom generalny, przełożeni prowincji i byli przełożeni generalni; oraz z wyboru: delegaci prowincji i wikariatów.

W świetle mariańskiego prawodawstwa przełożeni
prowincji postarają się o to, by prowincje i wspólnoty lokalne
powierzone ich trosce zwołały kapituły domowe i prowincjalne. Każda
prowincja winna odbyć kapitułę co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem
kapituły generalnej, wcześniej powiadomiwszy o tym przełożonego
generalnego. W czasie pierwszej sesji kapituły prowincjalnej i
wikariatów powinni być wyłonieni delegaci oraz ich zastępcy na kapitułą
generalną.

Podczas kapituł
prowincjalnych i wikariatów należy przedyskutować i przygotować wnioski
na kapitułą generalną. Każdy dom, a także każdy ze współbraci może
osobiście lub przez delegatów przesłać swoje wnioski na kapitułę
generalną.

Przełożeni
prowincji i wikariatów mają obowiązek sporządzić sprawozdanie ze stanu
personalnego i karności współbraci, sytuacji materialnej i finansowej
oraz zakresu dzieł apostolskich. W swoich sprawozdaniach powinni odnieść
się do wyznaczonych na początku swych kadencji priorytetów.

Ojciec
generał przypomniał, iż „Kapituła Generalna jest doniosłym momentem w
życiu Zgromadzenia. Jej celem jest zachować patrymonium Zgromadzenia,
przyczynić się do jego stałego rozwoju i odnowy zgodnie z własnym
charyzmatem i misją dostosowaną do potrzeb czasu, zająć się sprawami
większej wagi, wydać odpowiednie dekrety oraz wybrać nowy zarząd
generalny”.  Zaznaczył także, iż „ostatnie lata, z miłosierdzia Bożego,
obfitowały w wyjątkowo ważne wydarzenia dla naszego Zgromadzenia. Wśród
nich miała miejsce długo oczekiwana przez nas beatyfikacja naszego
Założyciela oraz Jubileusz Stulecia Odrodzenia naszego Zgromadzenia.
Choć wydarzeniom tym poświęciliśmy wcześniej wiele uwagi, to kapituła
generalna, ze względu na swój wyjątkowy charakter i cel, winna także w
sposób definitywny wypowiedzieć się na temat znaczenia tych wydarzeń dla
naszej wspólnoty”.

O.
Rokosz przypomniał także, iż specjalnie powołana Komisja Przedkapitulna
opracowała m.in. ankietę dotyczącą ważniejszych spraw Zgromadzenia,
która została rozesłana do wszystkich współbraci. Wyniki tej ankiety
będą analizowane przez Komisję, a następnie przedstawione samej
Kapitule.

Na zakończenie
listu przełożony generalny wezwał wszystkich marianów do gorącej
modlitwy o światło Ducha Świętego, o otwartość i uległość wobec Jego
natchnień. 

xkt

Za: www.marianie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda