Meksyk: Spotkanie ze wspólnotą i niezwykłą kulturą

091109e.jpg 30 października odbyła się uroczysta Msza św. której przewodniczył J.E. Biskup Ramón Castro Castro. W trakcie uroczystości dokonano poświęcenia nowo wybudowanego domu zakonnego salwatorianów przy parafii pw. św. Józefa Robotnika w Campeche (Meksyk). Ks. Biskup poświęcił kaplicę zakonną i cały klasztor, który otrzymał nazwę „Matki Zbawiciela” (Madre del Salvador). Podczas Eucharystii podziękował Bogu za obecność Salwatorianow w Campeche i podkreślił ich ogromny wkład w rozwój formacji w diecezji oraz aktualność charyzmatu salwatoriańskiego na półwyspie Yucatán.

Składając podziękowanie na ręce księdza prowincjała, powtórzył po raz
kolejny, że to Boża Opatrzność sprawiła, że salwatorianie są obecni w
tym rejonie Meksyku.

W uroczystościach uczestniczyli: prowincjał ks. Piotr Filas,
konsultor prowincjalny ds. apostolatów ks. Mikołaj Markiewicz oraz
wielu parafian i gości, którzy wspierają Zgromadzenie i parafię. Obecna
była także lokalna telewizja. Po Mszy św. goście mogli wejść do
klasztoru, by nawiedzić kaplicę i poznać warunki w jakich żyje
wspólnota zakonna. Następnie wszystkich zaproszono na wspólny posiłek i
festiwal kultury majów przygotowany przez grupy parafialne.

W czasie pobytu w Campeche ksiądz prowincjał odwiedził szkoły
powierzone Zgromadzeniu. Odprawiono tam Mszę św. za zmarłych oraz
zakończono miesiąc październik misyjnym różańcem, w którym
uczestniczyło ok. 800 uczniów Instytutu Mendoza. Goście z Polski mieli
okazję nie tylko poznać warunki w jakich żyją współbracia, ale również
niektóre elementy kultury majów, czego przykładem było obchodzenie dnia
zmarłych. Głównym zwyczajem tego święta jest budowanie licznych ołtarzy
dla zmarłych i degustacja specjalnych posiłków. Ponadto odwiedzili
kaplice przynależące do parafii i parafian, którzy się w nich gromadzą
na modlitwie.
091109e1.jpg

Ważnym wydarzeniem była wizyta u ordynariusza diecezji, której
efektem było podpisanie długoletniego kontraktu pomiędzy Polską
Prowincją Salwatorianów i diecezją w Campeche. Według niego
Zgromadzenie zobowiazuje się do opieki nad zespołem szkół diecezjalnych
(szkoła podstawowa, gimnazjum i dwa licea), pracy w parafii pw. św.
Józefa Robotnika oraz do opieki nad młodzieżowym centrum diecezjalnym,
którego wybudowanie będzie finansowane przez salwatorianów i diecezję
Campeche.

1 listopada ksiądz prowincjał razem ze współbraćmi sprawował
pierwszą Mszę św. w nowo wybudowanej kaplicy zakonnej. W homilii
skierowanej do księży pracujących w Fundacji Meksykańskiej oraz
postulantów zwrócił szczególną uwagę na to, że tylko wielkie rzeczy
wzrastają w cieniu Krzyża.