277 rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów

091109f.jpg Dnia 9 listopada 1732 r. w Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Miał wtedy 36 lat. Jego życie stało się misją i służbą dla najbardziej opuszczonych. Dnia 25 lutego 1749 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.


Historia Zgromadzenia Redemptorystów

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela powstało jako odpowiedź na
wezwanie ze strony Jezusa, skierowane do św. Alfons za pośrednictwem
ubogich. W roku 1730 wyczerpany pracą misyjną, na polecenie lekarza,
Alfons wyjeżdża z Neapolu, aby odpocząć na świeżym, górskim powietrzu.
Wraz z kilkoma kompanami dociera do Scala, na wybrzeże amalfitańskie,
na południe od Neapolu. Tam w pobliskich górach znajdowało się
sanktuarium Matki Bożej Górskiej (Santa Maria dei Monti), świetne
miejsce na wypoczynek, doskonałe na kontemplację, blisko Matki Jezusa
Chrystusa; roztaczał się stamtąd widok na piękno otaczających gór i
morza.

Jednak Scala oznaczało również ubóstwo i biedę. W górach
żyli pasterze, którzy przyszli do misjonarzy i prosili ich o Ewangelię,
Słowo Życia. Alfons był zaskoczony ich głodem Słowa Bożego i przywołał
słowa proroka: „Maleństwa o chleb błagały – a nie było nikogo, kto by
im go łamał” (Lm 4, 4). Pierwszy biograf Alfonsa mówi nam, że kiedy
Alfons wyjechał ze Scala, to cząstkę swojego serca pozostawił wśród
pasterzy; zastanawiał się, jak mógłby im pomóc.

W Neapolu, po
długiej modlitwie i konsultacjach, które miały mu pomóc w rozeznaniu,
…zrozumiał, że musi wrócić do Scala. Oczywiście ubóstwa nie brakowało
i w Neapolu, ale było wielu innych, którzy mogli pomóc biednym wyjść z
ich sytuacji społecznej marginalizacji. W Scala ubodzy pozostawali
sami, nie było nikogo kto mógłby im pomóc, byli całkowicie opuszczeni.
Za czasów św. Alfonsa, pasterze i chłopi stanowili najbardziej
opuszczoną grupę społeczną: „nie uważano ich za ludzi podobnych do
innych, byli w niełasce natury”. Św. Alfons zdecydował się stanąć po
ich stronie, postanowił dzielić życie wraz z nimi i zanieść im w
obfitości Słowo Boże.

Dnia 9 listopada 1732 r., w ukochanym
Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa Chrystusa w przepowiadaniu
Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori zakłada Zgromadzenie
Najświętszego Odkupiciela. Ma wtedy 36 lat. Jego życie stało się misją
i służbą dla najbardziej opuszczonych. Dnia 25 lutego 1749 roku
Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.

Misjonarze
Redemptoryści kontynuują charyzmat św. Alfonsa w Kościele i świecie.
„Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący
gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie,
redemptoryści, jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie św.
Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w jego
misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i
przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez
gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom Obfite
Odkupienie” (Konst. 20).

Redemptoryści żyją w misyjnej
wspólnocie, zawsze witają każdego z radością i są rozmodleni, jak
Maryja z Nazaretu. Poprzez misje, rekolekcje, duszpasterstwo
parafialne, apostolat ekumeniczny, posługę w konfesjonale i nauczanie
teologii moralnej, głoszą miłość Boga, naszego Ojca, która w Jezusie
Chrystusie „zamieszkała między nami”, stając się głębią miłosierdzia,
oraz Słowo Życia, które karmi serce człowieka i nadaje sens życiu;
uczą, jak żyć w pełni wolności i solidarności z innymi. Podobnie, jak
św. Alfons, redemptoryści dokonują opcji na rzecz ubogich,
potwierdzając w ten sposób ich godność i wielkość przed Bogiem oraz
wierząc, że Dobra Nowina naszego Pana jest dla nich szczególnie
aktualna.

Dziś jest na świecie ponad 5.500 redemptorystów;
pracujących w 77 krajach świata, na 5 kontynentach; są wspierani przez
ludzi świeckich, którzy współpracują w ich misji i tworzą razem rodzinę
redemptorystowską. Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest
misyjną ikoną zgromadzenia.

Oprócz św. Alfonsa, trzech innych
redemptorystów zostało kanonizowanych: św. Gerard Majella, św. Klemens
i św. Jan Neumann. Dziewięciu redemptorystów zostało beatyfikowanych:
January Sarnelli, Peter Donders, Kaspar Stanggassinger, Francis Xavier
Seelos, Dominick Methodius Trcka, Vasyl Velychkovskyi, Zynoviy Kovalyk,
Mykolay Charnetskyi e Ivan Ziatyk.

(źródło: Oficjalna strona internetowa Zarządu Generalnego Redemptorystów)

 Za: www.redemptor.pl.