O. Jacques Philippe ze Wspólnoty Błogosławieństw w krakowskim CFD

091109i.jpg W Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie zakończyła się sesja weekendowa „Umiłowani i powołani do życia”. Spotkanie prowadził o. Jacques Philippe ze Wspólnoty Błogosławieństw (Francja), ceniony rekolekcjonista głoszący Słowo Boże w różnych krajach świata. Jest on autorem wielu książek z dziedziny duchowości. W języku polskim ukazały się m.in. „Czas dla Boga”, „Szukaj pokoju i idź za nim”, „W szkole Ducha Świętego”, „Strumienie wody żywej”, „Powołani do życia”. Ostatnia z wymienionych pozycji została wydana w bieżącym roku (2009) przez Wydawnictwo Salwator.

Wspólnota
Błogosławieństw jest jedną z nowych wspólnot powstałych w
Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II w nurcie Odnowy Charyzmatycznej.
Powstała w 1973 r. w Montpellier (Francja) z inicjatywy dwóch małżeństw.
Skupia wiernych wszystkich stanów pragnących żyć możliwie wiernie
według wzoru pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej prowadząc życie
wspólne, wspólnota dóbr, dobrowolne ubóstwo oraz intensywne życie
sakramentalne i liturgiczne. Członkowie Wspólnoty angażują się
czynnie w posługę ubogim i głoszenie Ewangelii. Wspólnota jest obecna
na pięciu kontynentach w 65 diecezjach. 

W trwającym
od piątku do niedzieli (6-8 listopada 2009 r.) spotkaniu w krakowskim
CFD uczestniczyło 220 osób. Sesja odbywała się – co jest cechą
charakterystyczną ośrodka – w klimacie milczenia i pustyni. Pełne
milczenie trwające od piątkowego wieczoru do niedzielnego poranka
jest okazją, by w czasie osobistej modlitwy rozważyć i pogłębić
usłyszane w czasie konferencji treści sprowadzając je „z poziomu
głowy na poziom serca”. 

O. Jacques
Philippe zaproponował uczestnikom spotkania przeżycie na nowo
i pogłębienie poprzez modlitwę prostych i głębokich zarazem treści
związanych z tematem powołania: pierwszego powołania, jakim jest
powołanie do życia i powołań „specjalnych”, które służą
rozwojowi i rozkwitowi życia, które zostało nam udzielone. Rekolekcjonista
ze Wspólnoty Błogosławieństw mocno artykułował prawdę, że powołanie
do życia jest pierwszym powołaniem. „Odpowiedź na wezwanie od Boga,
zarówno w sprawach zasadniczych, jak i w bardzo drobnych, otwiera przed
nami drogę, która jest drogą życia, drogą wolności” – podkreślił.
Wygłoszone konferencje zostały utrwalone na płytach CD. Więcej informacji
na temat prowadzącego spotkanie oraz przekazanych treści na stronie
internetowej Centrum Formacji Duchowej w Krakowie: www.cfd.sds.pl

091109i2.jpg 

Spotkanie z
o. Jacques’em Philippe’m odbyło się w ramach tzw. Szkoły
Kierownictwa Duchowego. W bieżącym roku spotkania w tym cyklu prowadzili
ponadto: o. Anselm Grün OSB („Między ideałami a słabościami.
Duchowość autorytarna i nieautorytarna” – 5-7 czerwca 2009)
i ks. Bogusław Szpakowski SAC („Zachowania seksualne miarą
dojrzałej osobowości?” – 2-4 października 2009). W przyszłym
roku w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego zaplanowane są spotkania
prowadzone przez: o. Józefa Augustyna SJ („Zmęczenie – wypalenie
– kryzys. Jak pomóc sobie i innym?” – 19-21 lutego 2010); ks.
Amedeo Cencini’ego FdCC („Życie w rytmie Słowa” – 5-7
listopada 2010); oraz Wiesławę Stefan, Elżbietę Łozińską i Małgorzatę
Kramarz („Jak radzić sobie z przemocą
w życiu codziennym? Jak pomóc sobie i innym?” – 3-5 grudnia
2010). 

ks. Piotr Szyrszeń 
SDS

Za: www.cfd.sds.pl.