Michalici: Kapituła Generalna rozpoczęta!

100417b.jpg Modlitwą o błogosławieństwo Boże poprowadzoną przez Ojca Generała Kazimierza Radzika rozpoczęła się XX Kapituła Generalna Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Ojcowie kapitulni udali się autobusem w 230-kilometrową pielgrzymią trasę. Celem pątniczej drogi było nawiedzenie miejsc związanych z życiem i posługą bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Rozwieszone przy domach biało-czerwone flagi z czarnymi wstążkami tworzyły wewnętrzny i zewnętrzny klimat modlitwy za Ojczyznę przeżywającą trudny czas żałoby i ogólnonarodowych rekolekcji.

Pierwszym punktem tych rekolekcji w drodze był Przemyśl. Po gościnnym spotkaniu z Ks. Arcybiskupem Józefem Michalikiem w Kurii Przemyskiej wszyscy udali się na katedry na uroczystą Eucharystię, w której uczestniczyły także siostry michalitki, rycerze św. Michała Archanioła oraz współpracujące z redakcją "Któż jak Bóg" tłumaczki angielskiej wersji czasopisma.

W okolicznościowym kazaniu Metropolita Przemyski podkreślił związek miasta Przemyśl z bł. Bronisławem i wskazał na pewne aspekty duchowości Założyciela Zgromadzeń michalickich. Uwydatnił rolę św. Michała Archanioła jako patrona na dzisiejsze czasy, wspierającego w walce o Boga w ludzkich sercach. Zaznaczył, że hasło powściągliwość i praca jest wciąż aktualne także dla człowieka XXI wieku. Nawiązując do listu Ojca Generała zwołującego Kapitułę podkreślił, że serce michality winno żyć i bić dla dzieci i młodzieży. Podkreślił rosnącą rolę Miejsca Piastowego jako duchowego centrum oddziaływania w różnych aspektach nie tylko na archidiecezję przemyską, ale i na na całą Polskę.

Drugim miejscem tych "rekolekcji w drodze" było Sanktuarium Matki Bożej Zbaraskiej, Dom Zakonny i Dom Dziecka w Prałkowcach. Ks. Rektor Kazimierz Tomaszewski poprowadził modlitwę za pracujących tam wcześniej a już zmarłych współbraci: ks. Tadeusza Stawiarskiego, ks. Franciszka Piotrowskiego, ks. Bolesława Lutowicza i ks. Jana Polaka. Po odwiedzinach w Domu Dziecka, przylegającej do niego hali sportowej i spotkaniu z personelem wychowawczym ks. dyrektor Józef Gibała zaprosił wszystkich na obiad.

 
100417c.jpg

Kolejnym punktem pielgrzymki po śladach bł. Bronisława stało się Sanktuarium Maryjne w Tuligłowach, gdzie ks. kustosz Stanisław Słowiński odmówił modlitwę zwierzenia przed Cudownym Obrazem Matki Dobrej Nadziei.

Ostatnim przystankiem stała się rodzinna miejscowość Ojca Założyciela – Pruchnik. Podczas nieszporów prowadzonych przez wikariusza generalnego ks. Eugeniusza Datę, modlitwą ogarnięto wszystkich tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej, ich rodziny oraz naszą Ojczyznę. Rekolekcyjną konferencję wygłosił nasz przewodnik duchowy ks. Tadeusz Rozmus SDB. Pobyt w Pruchniku zakończyło wspólnotowe spotkanie w gościnnym domu sióstr michalitek.

Pielgrzymią drogę wypełniała modlitwa, nauka pieśni oraz braterskie rozmowy. Była to rzadka okazja do spotkania na przestrzeni 28 metrów kwadratowych (tyle liczy powierzchnia autokaru) współbraci z 4 kontynentów i 11 krajów. Około godz. 19.30 wróciliśmy do Miejsca Piastowego.

Kolejny dzień rozpocznie modlitwa poranna i śpiew Godzinek ku czci św. Michała Archanioła.

Za: www.michalici.pl.