Minister kultury B. Zdrojewski o renowacji klasztoru

jasna_gora_image.jpeg 9 grudnia 2009 r. na Jasnej Górze odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, która zainaugurowała projekt kluczowy "Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze".
Na prace remontowe i konserwatorskie za ponad 42,5 mln zł jasnogórscy paulini pozyskali pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a także ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Wkładem własnym było blisko 2 mln zł.
Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu i pierwsze efekty realizacji zaplanowanej inwestycji.

Inwestycję podzielono na trzy zadania:

– „Rekonstrukcja i konserwacja budynków Klasztoru Ojców Paulinów na
Jasnej Górze” (naprawa konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą
pokrycia, remont Kaplicy Różańcowej, remont i adaptacja Organistówki na
potrzeby centrum monitoringu)

– „Konserwacja i remont budynku bazyliki pod wezwaniem Krzyża
Świętego i Narodzenia Matki Bożej” (prace konserwatorskie w
jasnogórskiej bazylice, modernizacja systemu ogrzewania, wymiana
posadzki, remont jasnogórskich organów)

– „Kurtyna północna – wjazd na teren Klasztoru Ojców Paulinów na
Jasnej Górze w Częstochowie” (w ramach tego projektu powstanie nowa
droga wjazdowa do Klasztoru).

Konferencję otworzył przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski: – To
miejsce ma wymiar szerszy, łączy Europę Wschodnią i Zachodnią, łączy
kultury. W ubiegłym roku odwiedziło nas 3,5 do 4 milionów pielgrzymów i
turystów. Ciężko zliczyć, ile dokładnie, nie ma biletów wstępu. To
miejsce żyje, jesteśmy otwarci także dla niewierzących, którzy nas
chętnie odwiedzają. Nasze sanktuarium jest perłą miasta, symbolem dla
Polaków, także znanym na całym świecie. Paulini mają strzec tego
miejsca, troszczyć się o to dziedzictwo i dbać o jego stronę
materialną. Na tym miejscu jest złożona misja.

– Sanktuarium nie jest ojców paulinów, w tym sensie że paulini to
rada powiernicza Opatrzności Bożej tego miejsca. Inwestowanie w tak
ważne miejsce, jakim jest jasna Góra, to obowiązek państwa polskiego –
podkreślał Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa
narodowego.

Po konferencji goście zwiedzili prezbiterium Bazyliki Jasnogórskiej, gdzie trwają prace konserwatorskie.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz
samorządowych: pełniący funkcję prezydenta Częstochowy Piotr Kurpios
oraz wicemarszałek województwa śląskiego Zbyszek Zaborowski.

TJ/BP UM Częstochowy

o. Stanisław Tomoń