Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej: XI Zjazd ‚Niniwy’

091120a.jpg Blisko 300 młodych osób z całego kraju, a także z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Ukrainy wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Formacji Niniwa nad którym opiekę duszpasterską sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.
XI Zjazd Niniwy miał miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Jak podkreśla duszpasterz młodzieży, o. Tomasz Maniura OMI – kolejny zjazd młodych z kilku krajów europejskich i wielu miejscowości Polski, to czas aby przede wszystkim pogłębić swoją więź z Panem Bogiem i ludźmi.


Młodzi tworzą wówczas piękną wspólnotę, dzielą się swoją wiarą,
pogłębiają ją tak, aby po powrocie być świadkami w swoich środowiskach.
Z kolei o. Piotr Darasz OMI, duszpasterz młodzieży z Poznania zaznacza,
– że ważnym elementem każdego zjazdu jest także czas indywidualnego
spotkania z Jezusem w adoracji, sakramencie pojednania i Eucharystii co
pomaga młodemu człowiekowi głębiej przeżywać swoją wiarę we wspólnocie.

W roku kapłańskim
tematem przewodnim było hasło: „Kapłaństwo Drogą Życia”. W
czasie formacyjnego spotkania odbyła się m.in. konferencja na temat
św. Eugeniusza de Mazenoda i jego propozycji wiary skierowanych do 
ludzi młodych. Siostry Misjonarki Oblatki z Hiszpanii przedstawiły
drogę życia, męczeństwa i świętości oblackich kandydatów na
ołtarze. Wolontariusze z Poznania z centrum organizacji Europejskiego
Spotkania Taizé przedstawili prezentację zachęcającą do wzięcia
udziału w tegorocznym etapie Pielgrzymki zaufania przez Ziemię.  

W programie znalazł 
się także czas na zwiedzanie jedynej czynnej parowozowni w Europie,
a także skansenu budownictwa ludowego w Wolsztynie. Kleryckiego zespołu
„Gitary Niepokalanej” zgromadził wszystkich uczestników w auli
seminaryjnej na wyjątkowym koncercie. Zjazd zakończył się uroczystą
Eucharystią pod przewodnictwem Prowincjała Ojca Teodora Jochema OMI,
który także wygłosił do zebranych słowo Boże.  

(dk © Biuro Prasowe
OMI 2009)