Modlitwa kapłanów na Jasnej Górze

Już po raz 18. na Jasnej Górze spotkali się kapłani z całej Polski, aby wziąć udział w Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich. Doroczne spotkanie trwa w dniach 26-19 stycznia.

Razem ze 120 kapłanami obecni są trzej księża biskupi – bp Jan Szkodoń z Krakowa, bp Paweł Socha z Zielonej Góry i bp Stefan Cichy z Legnicy.

„Modlimy się przede wszystkim o świętość kapłanów – podkreśla bp Paweł Socha, należący do Komisji ds. Duchowieństwa Episkopatu Polski, bp pomocniczy diec. zielonogórsko-gorzowskiej i jednocześnie inicjator jasnogórskiego Sympozjum – To jest pierwsza rzecz, najważniejsza, żeby wprowadzać w życie kapłańskie ten ideał, który nakreśla Chrystus Pan przez swoje kapłaństwo, jedyne kapłaństwo, w którym uczestniczymy”.

Do udziału w Sympozjum zaproszeni zostali szczególnie ojcowie duchowni dekanalni, rekolekcjoniści, spowiednicy kapłanów i osób konsekrowanych oraz kapłani zainteresowani problematyką Sympozjum. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 120 kapłanów. „W tym roku daliśmy informację przez Internet do wszystkich Kurii i łatwiej można było dotrzeć do księży – mówi organizator bp Paweł Socha – Okazuje się, że jak się listem podaje, to jest to troszeczkę zacofane… Natomiast jeśli się daje to metodą internetową, bardzo szybko dociera to do księży i wielu z nich dowiedziało o tym, poznało program, i zdecydowało się uczestniczyć. Tutaj bardzo wielką rolę odgrywa temat, i potem fakt, że nie jest jeden prelegent, ale jest ich kilkunastu. W ten sposób księża poznają biskupów, profesorów, rekolekcjonistów, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby się dzielić swoim doświadczeniem duchowym, swoją wiedzą, swoją mądrością”.

Coroczne spotkanie organizuje Komisja ds. Duchowieństwa Episkopatu Polski. Specjalne pozdrowienie skierował do uczestników Sympozjum kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, przewodniczący Komisji.

Podczas Sympozjum rozważane są dwa zagadnienia: „Paweł Apostoł mistrzem duchowości kapłańskiej” oraz „Otoczmy troską życie” (temat roku duszpasterskiego w Polsce). „Tematem obrad jest duchowość kapłaństwa w świetle św. Pawła Apostoła, zwłaszcza na podstawie listów, jakie napisał do biskupa Efezu św. Tymoteusza i do biskupa Krety św. Tytusa – tłumaczy bp Paweł Socha – To są listy, które nakreślają sylwetkę kapłana, biskupa, w jaki sposób powinien sam pracować nad sobą, dbać o charyzmat, który otrzymał przez włożenie rąk, odnawiać go – właśnie przez tego typu spotkania, przez formację, przez częstą spowiedź, przez modlitwę, przez udział w rekolekcjach; a także, jak powinien duszpasterzować, tzn. z jakim zapałem, entuzjazmem powinien szczęście, które osiąga przez jedność z Chrystusem, dawać innym, świadcząc o tym, że sam jest szczęśliwy”.

Mszy św. we wtorek, 27 stycznia o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp Jan Szkodoń z Krakowa. „Prośmy Maryję, by pomogła nam otworzyć się na wielkie dary Bożej łaski, by wyprosiła liczne, błogosławione i trwałe owoce kapłańskiego spotkania” – modlił się na początku Eucharystii bp Jan Szkodoń.

Spotkanie, które potrwa do czwartku 29 stycznia, odbywa się w Domu Pielgrzyma. Na codziennej Eucharystii i Apelu Jasnogórskim księża gromadzą się w Kaplicy Matki Bożej. Za przygotowanie nabożeństw i liturgii odpowiada bp Stefan Cichy. W programie czterodniowego Sympozjum zaplanowano konferencje ascetyczne, medytacje, wykłady i panele. Wśród prelegentów obecny ma być także bp diec. toruńskiej Andrzej Suski.

Księża wysłuchali dziś prelekcji bpa Jana Szkodonia, który odpowiedzialny jest za panel nt. ochrony życia, zwłaszcza za tematykę in vitro. „Ksiądz biskup przyjechał z zespołem krakowskim, który tworzą księża i świeccy, i przekaże nam informację, jak wygląda ta sprawa od strony nauki Kościoła i jak to powinno być przekazywane w naszym przekazie katechetycznym i kaznodziejskim” – mówi bp Paweł Socha.

„Pielgrzymujemy na Jasna Górę, dziś w szczególności pielgrzymują kapłani przez Sympozjum, które jest jednocześnie skupieniem, rekolekcjami, by na nowo przyjąć i na nowo umocnić się w pełnieniu woli Bożej – mówił w homilii bp Szkodoń – W tym roku w szczególny sposób skupiamy się wokół wezwania: ‘Otoczmy troską życie’. Pan Jezus sam nazwał siebie życiem, przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Bóg jest Panem i Dawcą życia, naturalnego i nadprzyrodzonego, które otrzymaliśmy dzięki wcieleniu i odkupieniu. Jesteśmy jako kapłani, świeccy, rodzice, samotni powołani, aby bronić, strzec życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy powołani, aby strzec w sobie i w innych życia wiary, życia miłości, życia łaski uświęcającej (…) Jakże wiele zamętu powstało w ludzkich umysłach i sercach w sprawie życia, szczególnie w tym, co jest określane jako in vitro. Tę sprawę oddajemy w ręce Maryi, Matki Jezusowej Matki Kościoła, Matki kapłanów, Matki każdego z nas. Wiemy, jak pogubionych jest wielu ludzi, jak mało jest zrozumienia dla nauczania Ojca Świętego, biskupów, kapłanów; a my, tłumacząc, argumentując, modlimy się, by nam nie brakło gorliwości, pokory, mądrości, ale równocześnie modlimy się, żeby nauczanie dogmatyczne i moralne Kościoła było przyjmowane w duchu wiary i posłuszeństwa”.

za: www.niedziela.pl