Muzyka Chopina u benedyktynów

100104f.png 17 stycznia 2010, godz.16.15 koncertem "U źródeł muzyki Fryderyka Chopina" w wykonaniu Zespołu Polskiego Marii Pomianowskiej zostaną rozpoczęte obchody Roku Chopinowskiego w opactwie tynieckim.
Autorski projekt Chopin mistyczny przygotowany przez Instytut Chronić dobro jest częścią oficjalnego programu obchodów Roku Chopinowskiego. Chopin mistyczny wiąże się z potrójnym „pokrewieństwem" muzyki naszego największego kompozytora z jak najszerzej rozumianą tradycją tynieckiego opactwa.


Przede wszystkim jest to głębokie zakorzenienie w polskości – w jej
historii i krajobrazie. Utwory Chopina są świadectwem tych wymiarów
polskości w nie mniejszej mierze niż tysiącletnie niemal opactwo,
położone na malowniczym brzegu Wisły.

Obie rzeczywistości łączy też, choć w inny sposób, wymiar duchowy:
opactwo było i jest ośrodkiem życia duchowego i uduchowienia materii.
Muzyka Chopina w niepowtarzalny sposób wyraża duchowe doświadczenia i
zmagania – zarówno pojedynczego człowieka, jak też całego Narodu.

I wreszcie jeszcze jedna wspólna płaszczyzna – tajemnicza, magiczna
aura, którą człowiek natychmiast odczuwa, a której wytłumaczenia na
próżno szukać: po prostu chce się w niej trwać i do niej powracać.
Próba jak najpełniejszego doświadczenia tej aury – niejako z dwóch
stron, czy dwóch jej wymiarów – jest głównym celem projektu.

W czasach trywializacji i komercjalizacji wielu wartości ukazywanie
ich nowych aspektów i perspektyw wydaje się sposobem ich ocalenia. To
jest zresztą motto działań naszego Instytutu – „Chronić dobro".
Przeżywanie i tłumaczenie muzyki Chopina poprzez genius loci
tynieckiego opactwa wydaje się zarówno czymś naturalnym, jak i
odkrywczym oraz bardzo potrzebnym. Tytuł całego projektu zostaje
wyznaczony przez wspólny mianownik dla tej interakcji: mistykę. Chopin
mistyczny, to Chopin słuchany, przeżywany i kontemplowany w Tyńcu – ale
zarazem to ukazanie szerokiej perspektywy duchowego spektrum tej
muzyki. Nic więc dziwnego, że zasadniczym zrębem całego projektu są
spotkania, odnajdywanie i eksplorowanie podobieństw, wzajemne
pozdrawianie i przeglądanie się w sobie chopinowskiej muzyki i tego
wszystkiego, co ją otacza i z czego ona wyrasta. To próba
wielowątkowego odczytywania najgłębszych obszarów tej muzyki.

Kierownictwo artystyczne projektu Chopin mistyczny:

o. Bernard Sawicki OSB

Maciej Grzybowski

W programie:

17 stycznia 2010
U źródeł muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Zespołu Polskiego Marii Pomianowskiej

11 kwietnia 2010
Koncert w wykonaniu Macieja Grzybowskiego
W programie: Chopin – Mazurki, Debussy – Preludia, Maciejewski – Mazurki, Mozart – Rondo a-moll KV 511, Szymański – Dwie etiudy

16-18 kwietnia 2010
Aporie muzyki Chopina
Warsztaty W przestrzeni sztuki prowadzone przez o. opata Bernarda Sawickiego OSB

16 maja 2010
Mistyczne spotkania Chopina i Schumanna
Koncert w wykonaniu Wojciecha Waleczka
W programie:
F.
Chopin – Ballada F-dur op. 38 (dedykowana Schumannowi), Nokturn H-dur
op. 9 nr 3,Walc a-moll op. 34 nr 2, Berceuse Des-dur op. 57,
Scherzo cis-moll op. 37, Schumann – Kreisleriana op. 16 (dedykowana Chopinowi)

6 czerwca 2010
Chopinowska synteza paradoksów
Spotkanie z muzykami, muzykologami i melomanami

13 czerwca 2010
CHOPIN INSPIRACJE – JAZZOWE MAZURKI
Artur Dudkiewicz Solo Piano

Na program recitalu solowego składają się autorskie mazurki Artura
Dutkiewicza nawiązujące do chopinowskiej tradycji oraz polskiej muzyki
ludowej. Inspiracja chopinowska dotyczy polskiego, słowiańskiego
nastroju oraz melodyki mazurków wielkiego polskiego kompozytora,
natomiast rytm wywodzi się z tradycji pianistyki jazzowej. Mazurki,
oparte na rytmach ludowych, grane są tu w motoryczny, jazzowo –
groovowy sposób, co jest zabiegiem prekursorskim we współczesnej muzyce
polskiej. Istotnym elementem w grze Artura Dutkiewicza jest
improwizacja; którą stosował również Fryderyk Chopin i jemu współcześni.

Za: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.