Nagroda Prezesa IPN dla ks. Jarosława Wąsowicza SDB

0000101125f.png 24 listopada 2010 r. w auli im. Jana Lubrańskiego w Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”. Wśród laureatów I edycji znalazł się także ks. Jarosław Wąsowicz SDB, kierownik Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej.


Nagroda Honorowa „Świadek historii” została ustanowiona w marcu 2009
zarządzeniem Prezesa IPN śp. prof. Janusza Kurtyki. Jest przyznawana
osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania dziejów Narodu Polskiego
w poszczególnych regionach Polski. Wyróżnienie przyznaje kapituła,
której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Nagrodę laureatom wręczał osobiście prezes IPN dr Franciszek Gryciuk.
Podczas uroczystej gali podkreślił, że wpisuje się ona w charakter
10–letniej edukacyjnej działalności instytutu. W pierwszym rzędzie
uhonorowanych zostało kilka instytucji, w tym Stowarzyszenie „Katyń” w
Poznaniu, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska,
Zarząd NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska, Związek Więźniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939–1956 Oddział Wielkopolska.
Następnie wręczono nagrody indywidualne dla Anny Gruszeckiej, Aleksandry
Kudłak, Lecha Dymarskiego, Waldemara Handke, Sławomira Kmiecika,
Janusza Pałubickiego, ks. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza, ks.
Jarosława Wąsowicza SDB.

Tegoroczni laureaci od wielu lat badają dzieje najnowsze Polski,
współpracują z poznańskim oddziałem IPN, angażują się w życie Instytutu,
biorąc udział w podejmowanych przez niego inicjatywach edukacyjnych i
naukowych. Ks. Wąsowicz przez ostatnie lata brał czynny udział w
projekcie poznańskiego IPN „Władze wobec Kościołów i związków
wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945-1989” oraz ogólnopolskich
projektach IPN związanych z badaniem dziejów „Solidarności” i Klubów
Inteligencji Katolickiej. Był również pełnomocnikiem „Encyklopedii
Solidarności” dla dawnego Regionu Województwo Pilskie. Wraz z jednym z
laureatów nagrody, dr. Waldemarem Handke, jest redaktorem książki „Nie
można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego
Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989", która w 2009 r. ukazała się w
ramach serii: Studia i materiały poznańskiego IPN, (t. 9). Nawiązał
także współpracę z IPN przy realizacji projektów edukacyjnych i
patriotycznych prowadzonych przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania
Młodzieży. Ostatnio współpracuje z Instytutem w zakresie badania
dziejów Kościoła w czasie II wojny światowej (ks. Jarosław jest
wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny
światowej).

Księdzu Jarosławowi gratulujemy zaszczytnej nagrody i życzymy dalszych sukcesów związanych z jego pracą naukową i edukacyjną.

ks. Przemysław Cholewa sdb

Za: www.salezjanie.pl.